Luminus en Sogepa creëren Demainvest: 20 M€ om de energietransitie te financieren

Op 10 december 2018 richtten Luminus en Sogepa, een openbaar investeringsfonds met als doel het ondersteunen van de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Wallonië, samen de nv Demainvest op om de bedrijven, die door Sogepa worden begeleid, te helpen om hun kosten te drukken en om de energietransitie te ondersteunen. Demainvest legt zich op de financiering van projecten die voornamelijk gericht zijn op energiebesparing en op de productie van zonne- of windenergie.

 

De Waalse regering heeft Sogepa, Société publique wallonne de Gestion et de Participations (Waalse openbare beheer- en investeringsmaatschappij), 20 miljoen euro toegekend om voor de bedrijven in haar portefeuille projecten rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te ontwikkelen.

 

Sogepa is een investeringsfonds met als doel de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Wallonië te ondersteunen. Het komt financieel tussen en biedt begeleiding aan bedrijven die de omschakeling maken naar een duurzaam en geloofwaardig economisch en industrieel project. In zijn portefeuille zaten eind 2017 ongeveer 160 ondernemingen, naast de hele sector voor de financiering van de infrastructuur voor volksgezondheid en sociale bijstand (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, instellingen voor gehandicapten, serviceflats, enz.), waarvoor Sogepa instaat via haar filiaal Wallonie Santé.

 

De projecten van Sogepa zullen gebruik maken van het stelsel van derde investeerder en kunnen terugvallen op de technische expertise van Luminus. Demainvest, waarvan Luminus 51% van de aandelen aanhoudt, zal dus geïntegreerde oplossingen kunnen aanbieden, gaande van de isolatie van gebouwen, over HVAC-installaties tot de productie van wind- en zonne-energie. Hierdoor wordt het voor de bedrijven die Sogepa in haar portefeuille heeft mogelijk om oplossingen te implementeren die de klimaatverandering beperken, en tegelijkertijd hun factuur drukken.

Bouw van een windturbine op een industriële site.