MVO-barometer: de verwachtingen van de residentiële klanten

Sinds 2012 wordt geregeld gepeild naar de verwachtingen van residentiële klanten in maatschappelijke aangelegenheden om de richting van de acties en de communicatie van de onderneming uit te zetten. 

De methodologie

De MVO-barometer van Luminus meet de evolutie van de verwachtingen van een steekproef van 2 000 klanten ten aanzien van een tiental maatschappelijke thema's.

 

Elk jaar publiceren we de evolutie van vijf hoofdthema's, commercieel, sociaal, ethisch of ecologisch, ook geïdentificeerd als prioriteiten in het GRI-materialiteitsmatrix.

 

Dit zijn de opties die in 2018 sowie in 2017 aan de klanten werden voorgelegd:

"Om aan mijn verwachtingen te voldoen, moet het bedrijf:

  • de klant als eerste prioriteit zien
  • zijn activiteiten uitoefenen op een eerlijke en verantwoordelijke manier
  • de klanten aanzetten om energie te besparen
  • rekening houden met de noden van de meest behoevende klanten
  • zijn producten en diensten voortdurend vernieuwen en verbeteren."

Resultaten 2018

  MVO Klanten Barometer 

Bron: Luminus.

De bovenstaande barometer van 2018 leert ons het volgende:

  • klantgerichtheid blijft de eerste zorg blijft, met een gemiddelde van 0,48
  • ethiek van de leverancier blijft op de tweede plaats staan, met 0,47
  • klanten aanzetten om energie te besparen blijft op de derde plaats staan, met 0,46.

 

De belangrijkste verandering ten opzichte van de barometer van 2017 houdt verband met de toenemende aandacht voor kwetsbare klanten (0,44 in 2018, in plaats van 0,41 in 2017) en de daling van het belang van innovatie (0,39 in 2018 in plaats van een gemiddelde van 0,44 in 2017). 


Meer weten over...