"Generation T" challenge, voor "Transitie": een open en constructieve dialoog

In september 2018 besloot Luminus om, als onderdeel van de dialoog met de stakeholders, deel te nemen aan de "Generation T Challenge" van duurzaamheidsnetwerk The Shift en jongerenorganisatie Act4Change.

 

Doel van de "Generation T Challenge" is het bevorderen van een rechtstreekse dialoog tussen bedrijfsleiders en jongeren die erg zijn begaan met de transitie, om de bedrijven "uit te dagen” en hun bijdragen tot een duurzamere maatschappij in vraag te stellen.

De coördinator van Generation T en de vier jongeren die deelnamen aan de uitdaging, in het gezelschap van Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus, en Pascale-Marie Barriquand, Head of Corporate Social Responsibility van Luminus, rechts. 

Na twee vergaderingen, de ene met Pascale-Marie Barriquand, Head of CSR, de tweede met Grégoire Dallemagne, mochten vier jonge pioniers hun voorstellen voorleggen, zowel met betrekking tot de strategie van het bedrijf als met betrekking tot de duurzaamheidsverslaggeving.

 

Wat de strategie en de verbintenissen van het bedrijf betreft, formuleerden de jongeren Luminus drie mogelijke verbintenissen.

 

“Luminus is taking ambitious and transformative steps to align the company strategy with the Paris agreement to keep global warming well below the 2 degrees scenario.”

 

“The development of sustainable energy production is feasible currently, despite the insecure policy. This is even necessary to be more (energy) autonomous."

 

“Luminus supports active involvement of local communities, through public participation and cooperative investment schemes. This can accelerate the development of renewable energy projects and increase the support for more renewable energy as a whole.”

 

Twee van deze verbintenissen, de eerste en de derde, werden integraal overgenomen.

De tweede daarentegen werd geherformuleerd tot "Luminus verbindt zich ertoe zijn capaciteit voor de productie van hernieuwbare elektriciteit te onderhouden, te renoveren en verder te ontwikkelen om bij te dragen tot de Belgische doelstellingen op dit gebied". Ook werd een denkoefening gedaan rond de richting die strategie die Luminus zou moeten uitgaan om het "CO2"-traject van het bedrijf nauwkeuriger te bepalen in functie van verschillende scenario's.

 

Na afloop stelden de jongeren ook voor dat Luminus de "Sign for my future"-campagne, die begin 2019 werd gelanceerd, zou ondertekenen. De bedoeling van deze campagne was de politieke wereld aan te moedigen om daadkrachtiger te reageren op de klimaatverandering, met een drieledig actieplan: wetgevend, economisch en wetenschappelijk. Luminus besloot deze campagne te ondersteunen, zowel ten overstaan van zijn werknemers als zijn klanten, om koolstofneutraliteit na te streven tegen 2050.

 

Meer informatie over Generation T en duurzaamheidsnetwerk The Shift vindt u op https://generation-t.be et www.theshift.be.