Dialoog met de stakeholders

Opvallende feiten

Generation T Challenge

Opendeurdagen in Fernelmont

Samenwerking tussen Luminus en Sogepa

Wind Coöperatie: 1 830 leden

Wind Day in Lochristi

Geel-Laakdaal: inhuldiging van drie windturbines met IOK


Onze verbintenissen

Versie 2017 van het beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Luminus omvat een specifieke verbintenis tot dialoog met de stakeholders: "Wij identificeren onze ecologische en maatschappelijke uitdagingen en pakken deze op verantwoorde wijze aan. Wij gaan specifieke MVO-verbintenissen aan die verder gaan dan de geldende normen en wetten. Deze worden openlijk besproken met onze stakeholders. Wij monitoren en evalueren onze MVO-prestaties en rapporteren jaarlijks over onze vooruitgang."

 

Deze verbintenis vertaalt zich sinds 2015 in de publicatie van een jaarlijks duurzaamheidsrapport conform de GRI-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving.

Het kader

In het kader van zijn Ambitie 2030 heeft de EDF Groep zich ertoe verbonden om systematisch en wereldwijd een transparant proces van dialoog en overleg te organiseren rond elk nieuw project, waarin alle stemmen een plaats krijgen. Luminus kon deze verbintenis vlot in de praktijk brengen omdat in de Belgische wet raadpleging van de bevolking door middel van openbaar onderzoek is ingeschreven.

 

Zo is de organisatie van een hoorzitting in Wallonië verplicht voor de installatie van elk windmolenpark met een vermogen van meer dan 3 MW.

 

Bovendien meet Luminus sinds 2012 de maatschappelijke verwachtingen van zijn klanten. Het materialiteitsrooster die voor de samenvatting van dit rapport werd gebruikt, werd voor het eerst gepubliceerd in 2015.

De indicatoren: verplichte of vrijwilige openbare vergaderingen

Een mogelijke kwantitatieve indicator voor de evaluatie van de dialoog met externe stakeholders is de organisatie van openbare vergaderingen.

In 2018 werden twee verplichte openbare vergaderingen belegd in Wallonië.

Seventeen vergaderingen werden vrijwillig georganiseerd in 2018, waarvan twalf in Vlaanderen.


Meer weten over...