Een eerste windmolenpark in bosbouwgebied in Lierneux

De bouw van het eerste windmolenpark in kapgebied in België begon in januari 2018 in de buurt van Lierneux. Het park, waarvan de bouw voltooid werd in februari 2019, telt in totaal zes windturbines van 3,2 MW, het equivalent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 9 200 huishoudens.

 

De keuze van de site, een intensief bosbouwgebied met een lage biodiversiteitswaarde, maakt het mogelijk om windturbines te bouwen op grote afstand van woningen.

De windturbines zijn gebouwd in een intensief bosbouwgebied met een lage biodiversiteitswaarde.

Het park draagt ook bij aan multifunctioneel bosbeheer. De bestaande wegen zijn immers verstevigd tijdens de bouwfase, wat bijdraagt tot het behoud van de productie van zachthout in optimale omstandigheden, met minder impact op de bodem. Het gaat om een kiezelhoudende wegverharding die rekening houdt met de geochemie van de bodem.

 

De creatie van open zones aan de voet van de windmolens is van biologisch belang door de op deze manier ontstane micro-habitat en de natuurlijke regeneratie die mogelijk wordt door deze open ruimtes. Ze zijn echter beperkt tot een strikt minimum (toegangsweg en kraangebied).

 

Het project zelf werd uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de vergunning, die voorzag in een goede prospectie van de fauna en flora op de te nemen wegen naar de montagegebieden, voor aanvang van het project, om de mogelijke impact ervan te beperken. Deze prospectie, uitgevoerd in samenwerking met het Waals departement voor Natuur en Bossen, was bedoeld om invasieve plantensoorten te identificeren en om de vernietiging van gewone dophei (te beschermen inheemse soort, reeds aanwezig voor de aanplanting van sparren), rode mierenkolonies (beschermde soort) en schade aan beschermde amfibieën en reptielen zoals de rode kikker of de hazelworm te vermijden.

 

Deze inventaris werd gemaakt op verschillende tijdstippen, gebied per gebied en in functie van de vordering van de werkzaamheden. Op die manier konden bepaalde individuen (cf. foto's hiernaast) verplaatst/beschermd worden.

 

Compenserende maatregelen, op een afstand van de site, in de aangrenzende gemeente Vielsalm, in Joubiéval, zullen het ook mogelijk maken om veenachtige omgevingen te behouden (met name turf op veen), die waardevolle koolstofputten zijn. In 2018 werden in dit gebied van 18 hectare al populieren gerooid die niet geschikt zijn voor de omgeving en er werden ook handmatig zaailingen van sparren verwijderd op sommige oppervlakken, om de vestiging van andere soorten die gunstiger zijn voor de biodiversiteit te bevorderen. Om de drie jaar is een biologische inventaris voorzien, waardoor we de evoluties nauwlettend zouden moeten kunnen opvolgen.

 

Tot slot is tijdens de werkzaamheden speciale aandacht besteed aan natuurbescherming. Met het bouwafval werden 30 compostbakken gemaakt voor de inwoners van Stoumont.

 

Er wordt ook gewerkt aan een educatieve route voor voetgangers en fietsers.

Met een net verplaatsten onze teams de salamanders die zich bevonden in een overstroomd rijspoor, op de toegangswegen naar de bouwplaats. Reddingsactie amfibie geslaagd!

Zicht op de nieuwe habitat, gekozen in overleg met het departement Natuur en Bossen van het Waalse Gewest.