Compenserende maatregelen in Villers-le-Bouillet: eerste bevredigende controles

De vergunning voor de bouw van het windpark van Villers-le-Bouillet ging gepaard met belangrijke compenserende maatregelen die in 2018 geïmplementeerd werden. De vzw Faune & Biotopes begeleidde de uitvoering ervan.

 

In het voorjaar van 2018 werden vijf landbouwers begeleid door de vzw Faune & Biotopes bij de invoering van compenserende maatregelen op 35,94 hectare, voorafgaand aan de bouw van het windmolenpark van Villers-le-Bouillet IV. Deze zijn bedoeld om het effect van de werkzaamheden en nieuwe windturbines op de lokale vogels te compenseren.

 

De maatregelen moeten de rust, de beschikbaarheid van voedsel en de toevluchtsoorden voor vogels in de omringende vlaktes vergroten. Er zijn verschillende soorten vegetatie geplant: grassen en peulvruchten; voedingsgewassen op basis van granen, aangevuld met bladrammenas en/of wikke, erwten enz.

 

Na een eerste bezoek in de zomer controleerde de vzw Faunes et Biotopes de maatregelen die ingevoerd zijn op deze vlakte op 18 december 2018. De resultaten van dit bezoek waren bevredigend. De staat van de beplanting was inderdaad in overeenstemming met de specificaties, met een juiste dichtheid en een voldoende hoeveelheid beschikbare zaden voor de winter. 

Compenserende maatregelen ter voorbereiding van de bouw van het windmolenpark van Villers-le-Bouillet IV – hier een blok van 14 hectare met eetbare beplanting op basis van rammenas en granen en omgord door een grasstrook.

De in Villers ingevoerde maatregelen zijn bijzonder: de percelen zijn vrij groot en in blokvorm, een andere configuratie dan de maatregelen die tot nog toe doorgaans ingevoerd werden.