De totale voetafdruk van Luminus verminderen: vrijwillige acties

Luminus kan ingrijpen op bepaalde emissiebronnen, in het bijzonder wanneer zijn wagenpark of het gedrag van zijn personeel hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Wagenpark: gemiddelde uitstoot gedaald

Het bedrijfswagenbeleid van Luminus wordt nauwlettend opgevolgd om een reeks voertuigen te kunnen aanbieden die aangepast zijn aan de verschillende chauffeursprofielen. In 2018 werden alternatieven voor de dieselwagen voorgesteld, waaronder elektrische auto's, plug-in hybrides, CNG- of benzinewagens.

Er worden verschillende criteria gehanteerd om de geautoriseerde modellen te selecteren: comfort en veiligheid, totale kosten en de door de constructeur aangekondigde emissie.

  Gemiddelde theoretische CO2-emissies van het wagenpark (g/km)  

Bron: Luminus en en conformiteitsattesten van de autoconstructeurs.


In 2018 daalde de theoretische gemiddelde uitstoot van het wagenpark van Luminus tot 109 g/km, 1,4% minder dan het jaar voorheen. Deze daling kwam er ondanks een methodewijziging, die nu metingen op de weg, "in echte rijomstandigheden" omvat (WLTP-methode – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Deze nieuwe methode verhoogt de emissies die tot nu toe berekend werden volgens de NEDC-methode (laboratoriumtests) van 5% tot 20% (of zelfs meer, naargelang de merken).

 

De gemiddelde theoretische emissies van de in 2018 geregistreerde Luminus-voertuigen bedroegen 114 g/km (volgens de WLTP-methode) tegenover een gemiddelde van 112,3 g/km voor de bedrijfswagens die in 2017 in België waren ingeschreven (volgens de laatste cijfers van FEBIAC - niet gespecificeerde methode).

 

De feitelijke uitstoot van het wagenpark is ook gedaald (-4,6% - cfr. scope 1) als gevolg van het lagere brandstofverbruik.

 

In het algemeen nemen de emissies met betrekking tot mobiliteit af, met name wat betreft trajecten met het openbaar vervoer (-13%) en de afgelegde kilometers van personenauto's. Deze afname loopt parallel met het aanmoedigen van thuiswerk in het kader van de "new ways of working" die in het bedrijf geïmplementeerd worden.

Sterke daling van het papierverbruik (-35%)

  Aantal afgedrukte vellen papier (duizenden)

Bron: Luminus.

In 2018 was er flink wat minder vraag naar afdrukken op papier, zowel wat afdrukken in zwart-wit als in kleur betreft. Zowel het aantal afdrukaanvragen (-36,6%) als het aantal afgedrukte pagina's (-35,1%) is gedaald.

Woon-werkverkeer: aantal fietsers neemt opnieuw toe

In 2018 hebben 94 fietsers mogen genieten van een toegekende premie als ze de fiets namen voor het woon-werktraject, tegenover 77 in 2017. Er zijn meer dan 88.809 kilometers afgelegd, dus een gemiddelde van 945 kilometer per jaar per fietser.