Waterkrachtcentrale Ampsin: installatie retentietanks met dubbele inkuiping

Naar aanleiding van de renovatie van de waterkrachtcentrale van Ampsin zijn er overeenkomstig de wet retentietanks met dubbele inkuiping geïnstalleerd.

De dubbele inkuiping van de tanks die geplaatst zijn onder de koolwaterstofinstallaties, beperkt het risico op olielekkages in de Maas en de bijbehorende milieueffecten. Voor de installatie van deze tanks moest het geheel opgehoogd worden en moesten de leidingen aangepast worden.

 

De tanks van het lagere niveau zijn per twee aan elkaar gekoppeld om de retentiecapaciteit te maximaliseren.

 

In totaal werden acht tanks aangepast op de vier hydro-elektrische turbines, op twee niveaus, vooraleer de installaties weer in gebruik genomen werden.

 

De werf voor de plaatsing van de inkuipingen op turbines 2, 3 en 4 van Ampsin begon op 21 mei 2018 en werd afgerond op 3 decembre 2018. De twee inkuipingen van turbine 1 werden geplaatst in dezelfde periode in 2017.

Civieltechnische voorbereiding voor de installatie van de retentietank op het hoogste niveau van de centrale.

De retentietank geherinstalleerd met dubbele inkuiping op het lagere niveau van de centrale.