Waterkrachtcentrale van Ampsin: voltooiing van de renovatie

De waterkrachtcentrale van Ampsin heeft genoten van een driejarig renovatieprogramma, waarvan de laatste fase werd afgerond tussen juni en november 2018. Het totale budget voor de werken bedraagt 4,6 miljoen euro.

 

In 2018 werd het besturings- en regelsysteem van drie van de vier hydraulische eenheden gerenoveerd. Bij dit project kon de ervaring worden gebruikt die opgedaan was bij de renovatie van de eerste hydraulische eenheid in 2017. De verlichting in alle gebouwen is ook volledig vernieuwd, wat het hieraan gekoppeld energieverbruik  met 20% doet dalen.

 

De doeltreffende coördinatie van de interne operationele en projectteams maakte het mogelijk om de stillegging van de machines te beperken en elke turbine één week voor de geplande datum weer in gebruik te nemen.

 

De conformiteit van de installaties met de Belgische wetgeving inzake de bescherming van elektrische installaties is gecontroleerd en gecertificeerd door een extern bedrijf.

 

In 2019 zal dit project op zijn einde lopen met de afwerking van de architectuur van het interieur en schilderwerkzaamheden.

 

Door de renovatie die drie jaar zal bestrijken, kan deze waterkrachtcentrale van 10 MW, die begin de jaren 60 in gebruik is genomen, nog eens twintig jaar dienst doen. Deze produceert elk jaar gemiddeld het equivalent van het elektriciteitsverbruik van 11.143 gezinnen, zonder CO2 uit te stoten.

De intuïtieve gebruikersinterface op de nieuwe elektriciteitskasten van Ampsin.

Plaatsing van de toerentalsensor van de turbine.Overzicht van de nieuwe elektriciteitskasten. Op de foto links: de oude elektriciteitskasten. Op de foto rechts: de nieuwe elektriciteitskasten.