Na de Tondelierwijk ook het Rabot aangesloten op het stadsverwarmingsnet van Gent

De eerste fase in het aansluitingsproject van de Rabotwijk kwam tot stand in 2018, met de aansluiting op het net van 131 sociale woningen, op een gepland totaal van 320 appartementen.

 

Tijdens de eerste van de drie fasen van het Rabotproject waren op 1 oktober 2018 131 sociale woningen aangesloten op het stadsverwarmingsnetwerk van Gent. Het uiteindelijke doel van het project is om tegen 2 022 2,8 MW warmte te leveren via het stadsverwarmingsnet dat gevoed wordt door de site van Gent-Ham.   

 

De twee warmtekrachtkoppelingseenheden van de centrale van Gent-Ham, elk met een vermogen van 2,7 MW, kunnen de woningen van warmte en warm water voorzien, wat de kosten en CO2-emissies beperkt ten opzichte van een conventioneel collectief ketelsysteem. Met de installatie van een slimme meter kunnen de bewoners zelf hun warmteverbruik beheren via een applicatie op hun smartphone of tablet.  

 

Het warmtenet in Gent omvat een ondergronds leidingstelsel van 23 km lang en is het grootste van België. Per jaar levert het 60 000 MWh aan warmte, wat overeenkomt met het gemiddelde verbruik van ca 5 500 gezinnen.

Eerste bouwfase van de nieuwe Rabotwijk afgerond, met drie gebouwen met 131 sociale appartementen en drie handelsruimten op het gelijkvloers.

De drie gebouwen van de Rabotwijk zijn aangesloten op het stadsverwarmingsnet via één enkele verbinding.