Site van Gent-Ham: een gigantische opslagtank voor warm water om de uitstoot te verminderen

Op zijn site in Gent-Ham heeft Luminus in 2018 een oude opslagtank voor stookolie omgevormd tot een opslagtank voor warm water. Dankzij deze opslagtank van 4,5 miljoen liter kan de CO2-uitstoot worden verminderd, van het stadsverwarmingsnet van Gent, het grootste van België.

 

Het ombouwen van een oude brandstoftank tot opslagtank voor warm water op de site van Gent-Ham zal de emissies die voortvloeien uit de voeding van het stadsverwarmingsnet van Gent verminderen. Immers, dankzij het warme water dat  opgeslagen is op de site, en waarmee het netwerk 's nachts en in het weekend kan  gevoed worden, volstaat het de warmtekrachtkoppelingseenheden alleen overdag op vol vermogen in te zetten, waardoor er minder extra ketels nodig zijn en de motoren op hun beste rendement kunnen werken.

 

Aangezien de centrale niet voortdurend op vol vermogen draait, rendeert ze optimaal en worden het gasverbruik en de gerelateerde CO2-uitstoot verlaagd. 

Een oude opslagtank voor olie (in het midden van de foto) werd omgevormd tot een opslagplaats voor warm water om de uitstoot met betrekking tot de voeding van het stadsverwarmingsnet van Gent te verminderen. De tank is omhuld met een isolerende buitenwand om de warmte te bewaren.

De opslagplaats voor 4,5 miljoen liter warm water doet dienst als een gigantische batterij (120 MWh). Hiermee kan het nachtverbruik tot 120 MWhth gedekt worden.

 

Het stadsverwarmingsnet van Gent, het grootste van België, maakt het reeds mogelijk om jaarlijks 350 ton CO2–uitstoot te vermijden, of 34% van de uitstoot ten opzichte van een traditionele verwarming op aardgas.