Ontmanteling van de thermische centrale van Monsin

In september 2018 begon het project voor de ontmanteling van de turbine van de centrale van Monsin. De definitieve sluiting van deze turbine werd op 1 april 2015 bekendgemaakt aan de autoriteiten.

 

Christophe Mestdagt, hoofd van het studiebureau in Seraing en projectverantwoordelijke vertelt: "Het was een complex project omdat we de turbinehal volledig moesten leegmaken, inclusief de civieltechnische structuur in beton, en een schoorsteen van meer dan 40 meter hoog moesten demonteren. Bovendien ontdekten we tijdens de werken, ondanks een asbestinventaris en voorafgaande controles, nog overgebleven asbest na het openen van enkele kappen. Het project moest dan een maand lang stilgelegd worden, de tijd die we nodig hadden om een gespecialiseerde asbestverwijderaar te vinden en onze asbestverwijderingsprocedure te laten goedkeuren. "

 

De schoorsteen werd eerst in stukken gesneden en van buitenaf gedemonteerd.

Op 31 december 2018 was de helft van de schoorsteen reeds gedemonteerd. De ontmanteling was klaar in februari 2019.

 

Een groot deel van het afval werd ter plaatse gesorteerd. Het beheer en de recyclage van dit afval werden toevertrouwd aan een onderaannemer.

 

Ondanks de complexiteit van het project, viel geen enkel ongeval met werkverlet te betreuren, noch bij het personeel, noch bij de onderaannemers. Bovendien werden bij de asbestverwijdering de door de autoriteiten opgelegde veiligheids- en milieuvoorschriften nageleefd.


Ontmanteling van de schoorsteen van de turbine van de centrale van Monsin, in verschillende stappen.