Life 4 Fish-programma: aanzienlijke vooruitgang

Dit vijfjarig programma, voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro, gefinancierd door de Europese Commisie voor een bedrag van 2 miljoen euro heeft als doel duurzame oplossingen aan te dragen die garant staan voor het samengaan van productie van hydro-elektriciteit en vismigratie.

 

In 2018 kon het programma de civiele werken voorbereiden en de gedragsbarrières te plaatsen op de twee proefsites van Grand-Malades en Ivoz-Ramet tijdens de laagwaterperiode. In 2019 werden deze op een concrete manier voortgezet op verschillende niveaus:

 

  • De gegevens die verzameld zijn in 2016 en 2017 op de zes door Luminus beheerde sites konden geanalyseerd worden door het R&D-team en het bedrijf Profish om de periodes van de stroomafwaartse migratie te identificeren.
  • In een eerste fase modelleerde de universiteit van Luik de stroomafwaartse uitlaten digitaal en vervolgens bouwde ze schaalmodellen voor deze uitlaten om de gunstigste trajecten te bepalen.
  • Op basis van al deze beschikbare gegevens was Luminus in staat om de afstotende barrières nauwkeurig te positioneren. Er werd een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de levering van deze barrières.

 

Daarnaast kon de renovatie van de centrale van Monsin, waarbij twee eco-duurzame turbines geïnstalleerd worden, het hele jaar 2018 voorbereid worden, zodat de werkzaamheden van start konden gaan in februari 2019.

 

Verschillende partners zijn gevraagd om vanuit wetenschappelijk of technisch oogpunt aan het programma bij te dragen:

  • Zo deden we een beroep op de expertise in hydrodynamische modellering van de universiteit van Luik om een verband te leggen tussen de configuratie van de site en het gedrag van de vissen. De gedetailleerde studie van de stromingsomstandigheden, zowel digitaal als via experimenten op fysiek gereduceerde modellen, heeft tot doel het ontwerp van de centrales te verbeteren.
  • De universiteit van Namen draagt bij aan de samenstelling van de visbestanden en het onderzoek naar biomarkers voor stress.
  • De R&D-teams van de EDF Groep nemen de leiding over het opstellen van migratiemodellen en het meetprotocol.
  • Profish Technology, een bedrijf dat gespecialiseerd is in biologische monitoring, draagt bij aan de initiële studie van de stroomafwaartse migratiewegen en meet de efficiëntie van de geïmplementeerde oplossingen.
  • En tot slot beheert Luminus, behalve de coördinatie van het project, ook de plaatsing van de gedragsbarrières, de stroomafwaartse uitlaten en het operationele model voor het dynamisch beheer van de productie-eenheden.

Officiële lancering van het Life 4 Fish-programma in aanwezigheid van de ministers van het Waals gewest, Jean-Luc Crucke, Waals minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, en René Collin, Waals minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigde voor de Grande Région, op 5 maart 2018. 

Bouw schaalmodel door de universiteit van Luik voor de stroomafwaartse uitlaten van de site van Grands-Malades