ISO 50 001: de in 2016 verkregen certificatie blijft haar vruchten afwerpen

Om ervoor te zorgen dat Luminus het in 2016 verkregen ISO 50 001-certificaat kan behouden, moet een specifiek actieplan, dat alle bronnen van energiebesparing systematisch moet identificeren, geïmplementeerd worden en de voortgang ervan regelmatig  opgevolgd worden.

 

In 2018 boekte het actieplan vooruitgang op verschillende punten:

  • Op alle sites wordt de verouderde verlichting systematisch vervangen door LED-verlichting. Dit was met name het geval in Ampsin, waar de werkzaamheden naar aanleiding van de renovatie van de waterkrachtcentrale eind 2018 beëindigd werden. De verlichting van de waterkrachtcentrale van Grands-Malades moet ook worden gerenoveerd. De werkzaamheden zijn gestart in mei 2018 en zullen doorlopen in 2019. Ook de verlichting van de sites van Gent-Ham en Ringvaart kregen een renovatiebeurt. Op de Ringvaart-site werden alle lichten van het aerocondensorgebouw vervangen door ledverlichting, evenals de lichten van de liften, deze van de hal die leidt naar de multifunctionele vergaderruimte, en die van de machinekamer en een deel van het magazijn. In Gent-Ham werd de verlichting van de liften en de verlichting in de gangen van het administratieve gebouw vervangen. De werkzaamheden op de site van Gent-Ham en Ringvaart zullen in 2019 voortgezet worden.
  • Het gebruik van een nieuwe opvolgingstool die de daadwerkelijke productie van de windturbines vergelijkt met hun maximale capaciteit.
  • Energie-audits op de sites van Gent-Ham en Ringvaart. Deze audits konden echter niet voltooid worden vanwege de huidige situatie op de elektriciteitsmarkt (hoge druk op de thermische eenheden, heringebruikname van de gecombineerde cyclus van Ham, enz.). De resultaten worden verwacht in de loop van 2019.
  • De optimalisatie van het stadsverwarmingsnet van de site van Gent-Ham dankzij een buffertank met warm water.

De oude brandstofopslagtank van de site van Gent-Ham werd omgevormd tot een warmwateropslagtank.

De verlichting van de Ringvaart-site werd vervangen door LED-verlichting.