Hernieuwbare energie

Opvallende feiten waterkrachtcentrales

Voltooiing van de renovatie van de centrale van Ampsin

Voorbereiding voor de grote renovatie van Monsin

Opvallende feiten windturbines

Eerste windmolenpark in een industriezone in Wallonië

Opening van een tweede antenne EDF Renewables


Onze groei in windenergie in beeld

Video gemaakt naar aanleiding van de vergadering met alle medewerkers in november 2018, om onze groei in windenergie te benadrukken.


De uitdagingen

Goed doordachte ontwikkeling van hernieuwbare energie is een manier om de klimaatopwarming te bestrijden, ook al is het lastig om die hernieuwbare energie lang van tevoren te voorspellen.

 

Luminus onderhoudt, vernieuwt en ontwikkelt zijn productiecapaciteit in hernieuwbare energie uit ecologische maar ook economische overwegingen:

  • de productie van hernieuwbare energie door de waterkrachtcentrales is redelijk voorspelbaar op korte termijn.
  • onshore windenergie is de technologie die het meest de economische maturiteit benadert.
  • de installatie van zonnepanelen kan klanten helpen om hun ecologische voetafdruk en hun factuur te verkleinen.

Het proces

Als grootste Belgische producent van elektriciteit opgewekt door waterkrachtcentrales en onshore windturbines, investeert Luminus enorme bedragen in het onderhoud en de ontwikkeling van zijn productiecapaciteit van hernieuwbare energie.

 

Om zijn windmolenpark uit te breiden, is Luminus voortdurend op zoek naar nieuwe sites die geschikt zijn voor de bouw van windmolens. Om de waterkrachtcentrales in bedrijf te houden, blijft Luminus ze renoveren.

Een windpark bouwen: een hele onderneming

De realisatie van een windmolenpark duurt enkele jaren, van de prospectiefase tot de indienststelling. Het hele proces kan nog meer tijd vergen, voornamelijk door beroepsprocedures. Alleen windturbines van minder dan 3 MW in een industriezone kunnen soms operationeel zijn in drie of vier jaar.

 

Fase 1 - Voorafgaand onderzoek en voorbereiding van de vergunningen: deze fase omvat de haalbaarheidsstudie, de grondverwerving, de voorbereiding van de elektrische aansluiting en het dossier voor de vergunningsaanvraag.
Fase 2 -
Vergunningsprocedure: de administratieve procedures op gewestelijk en provinciaal niveau nemen maximaal vijf maanden in beslag. Deze fase kan uitlopen door een beroepsprocedure bij de bevoegde minister en/of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Fase 3 - Technisch en juridisch onderzoek na het verkrijgen van de vergunningen. Luminus stelt een technisch en financieel dossier op om de investeringsbeslissing voor te bereiden.
Fase 4 - De bouw van de windmolen. Nadat de nodige beslissingen over de investeringen genomen zijn, duurt het nog minstens elf maanden voordat de windmolen echt operationeel is.

De indicatoren

83 miljoen euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie

In 2018 wist Luminus zijn positie als marktleider in onshore windenergie nog te verstevigen. De totale capaciteit steeg van 376 MW naar 440 MW, met andere woorden een groei van 17%, voor een totaal van 186 windturbines.

 

Het totaalbedrag van de investeringen gewijd aan hernieuwbare energie, met de voltooiing van de upgrade van de waterkrachtcentrale van Ampsin, bedraagt 83 miljoen euro.

  Investeringen in hernieuwbare energie, uitgedrukt in miljoenen euro's

Bron: Luminus. Standaard BEGAAP. De cijfers hierboven bevatten geen bedragen die zijn geïnvesteerd door externe beleggers.

25 nieuwe windmolens in 2018, 186 in totaal

In 2018 werden 22 windmolens gebouwd en 3 aangekocht.

 

De totale productiecapaciteit steeg van 376 MW naar 440 MW, met andere woorden een groei van 17%, voor een totaal van 186 windturbines.

 

In één jaar werden 22 windmolens gebouwd, in Brugge, Zeebrugge, Geel Laakdal, Fernelmont 2, Eeklo ( 4 of 6WT), Lierneux (5 of 6WT), Ghlin, Fri Pharma Spy en Dow Corning Seneffe.

 

Daarnaast werden drie windmolens in gebruik aangekocht in Kalmthout.

Windmolenpark op 31 december

Bron: Luminus.


Productie hernieuwbare energie neemt toe

In 2018 kende de productie van windenergie van Luminus een nieuwe stijging (+27,2%) door het groeiend aantal windmolens in gebruik. De productie hiervan bereikte 716 GWh.

In 2018 produceerden de waterkrachtcentrales in totaal 206 GWh, met andere woorden een stijging van 19,1%. Dit cijfer blijft lager dan het jaargemiddelde van de waterkrachtcentrales van Luminus vanwege een laag waterniveau van juli tot november.

  Geproduceerde hernieuwbare energie (GWh)

Bron: Groenestroomcertificaat rapporten.

18 nieuwe vergunningsaanvragen

In 2018 werden 18 vergunningsaanvragen ingediend, voor een totaal van 134 MW.

Deze aanvragen betreffen de gemeentes Bassenge, Bastogne, Beringen, Eeklo, Evergem, Florinchamps, Gaurain-Ramecroix, Ghlin, Nives, Seneffe, Zelzate, en industrie- en bedrijventerreinen als Les Câbleries Namuroises, Decathlon, NRB enz.


Meer weten over...