Grote renovatie van de centrale van Monsin: een recordinvestering van 27,5 miljoen euro

De grote renovatie van de waterkrachtcentrale van Monsin, gepland van januari 2019 tot december 2020, zal de levensduur ervan verlengen met meer dan 35 jaar. De verjongingskuur voor de centrale van 18 MW, die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, zal 27,5 miljoen euro kosten.

 

Als gevolg van de werkzaamheden zal de waterkrachtcentrale van Monsin jaarlijks ongeveer 52 500 MWh volledig hernieuwbare energie produceren, het equivalent van het verbruik van 15 000 gezinnen*. Meer in het bijzonder zullen in 2019 twee van de drie Kaplan-turbines vervangen worden door eco-duurzame modellen die specifiek ontworpen zijn voor de centrale van Monsin om de de stroomafwaartse migratie vis vriendelijker te maken.

 

De renovatiewerkzaamheden van de waterkrachtcentrale van Monsin werden begin 2019 aangevangen. Het jaar 2018 werd gewijd aan verschillende voorbereidende taken die aangevat werden nadat de raad van bestuur in maart 2018 de investeringsbeslissing nam. Die voorbereidingen hielden in:

  • de voltooiing van het ontwerp van de nieuwe eco-duurzame turbines, met het bedrijf Andritz.
  • een gedetailleerde planning van de activiteiten, inclusief alle hulpdiensten die moeten nagekeken worden (meer bepaald de verouderde mechanische en elektrische uitrusting).
  • de lancering van aanbestedingen en het plaatsen van bestellingen
  • de ontmantelingswerkzaamheden van de uitrusting van de oude thermische krachtcentrale öp dezelfde site.

 

De installatie van de twee eco-duurzame turbines moet sterfte van verschillende vissoorten beschermen tijdens hun doortocht door de turbines op het moment van de stroomafwaartse migratie. Deze verbetering is het resultaat van de lage rotatiesnelheid, de vermindering van het aantal bladen van 4 tot 3, het ontwerp van deze drie bladen en de verkleining van alle speling tussen roterende en statische onderdelen.

 

De technieken die tijdens het renovatieproject gebruikt worden, zullen zorgen voor het behoud van de productiecapaciteit van de derde turbine, die gedurende een deel van de werkzaamheden zal blijven draaien.

 

* Op basis van 3,7 MWh/jaar per gezin.

Simulatie van de stroming in de nieuwe eco-duurzame turbine.