Evolutie van het productiepark: opvallende feiten

In 2018 onderging het productiepark van Luminus meerdere aanpassingen:

 

  • de STEG-centrale van Seraing (470 MW) werd heropgestart op 15 oktober 2018; op 9 oktober verleende een koninklijk besluit de toestemming voor een vervroegde heropstart van de centrale die oorspronkelijk voorzien was voor 1 november 2018, na afloop van het Strategische Reservecontract.
  • de STEG-centrale van Gent-Ham (52 MW), gesloten sinds eind oktober 2017, werd op 22 oktober opnieuw in gebruik genomen; er werd een koninklijk besluit gepubliceerd om de tijdelijke heropstart vanaf 21 oktober toe te staan, gezien de krapte op het Belgische net.
  • Het windmolenpark groeide 17% in geïnstalleerd vermogen, met de bouw van 22 windturbines en de aankoop van drie extra windturbines, tot 440 MW, wat overeenkomt met 186 operationele windturbines eind 2018.

Meer weten over de STEG-centrale van Gent-Ham

Meer weten over de STEG-centrale van Seraing