Gecombineerde cyclus van Seraing vervroegd weer op de markt

Op 15 oktober 2015 werd de stoom-gascentrale van Seraing vervroegd opnieuw in gebruik genomen, om bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid van het land. Deze met een tweetal weken vervroegde ingebruikname werd mogelijk gemaakt dankzij een koninklijk besluit en een wijziging van de onderhoudsschema's en de werktijden.

 

Eind maart 2018 keurde de raad van bestuur de terugkeer op de markt van de stoom- en gascentrale van Seraing goed, gelijktijdig met het einde van het contract met Elia, om de netbeheerder tijdens de wintermaanden te kunnen voorzien van een strategische reservecapaciteit van 470 MW. De evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkten toonde inderdaad aan dat de centrale haar vaste kosten zou kunnen dekken, op voorwaarde dat er geen enkele vorm van 'groot onderhoud' nodig zou zijn.

 

De productieteams hebben zich dan ook voorbereid om de centrale vanaf november 2018 opnieuw in gebruik te kunnen nemen in de modus gecombineerde cyclus. Van april tot november moest de centrale opnieuw kunnen opstarten in het geval van een black-out, zonder externe voeding, als onderdeel van het black-start contract dat is afgesloten met Elia, dit wil zeggen in de modus open cyclus.

 

Door de onbeschikbaarheid van meerdere kerncentrales vanaf september heeft de regering per koninklijk besluit de mogelijkheid voorzien om Seraing vervroegd te laten opstarten. De onderhoudsinterventies waar normaal een maand voor zou worden uitgetrokken, werden afgerond in twee weken. Het ploegensysteem werd ook vroeger dan voorzien aangepast, vanaf de ingebruikname.

 

Tussen half oktober en half december werd de centrale 1 176 uur ingezet.

De totale elektriciteitsproductie bedroeg 488 284 MWh, goed voor een totaal van 196 205 ton CO2.

Heropstart van de centrale met gecombineerde cyclus van Seraing, in oktober 2018.