Tijdelijke heringebruikname van de STEG-centrale van Gent-Ham

De centrale met gecombineerde cyclus van Ham in Gent werd eind oktober 2018 weer in gebruik genomen om de elektriciteitsbehoeften van het land te dekken.

 

De definitieve stopzetting van de STEG-centrale van Gent-Ham werd aangekondigd in 2016 en ging van kracht op 31 oktober 2017. Eind september 2018 nam Luminus echter de beslissing om de mogelijkheid te bestuderen om deze centrale van 52 MW tijdelijk te heropenen, na een analyse van de gevolgen van de langdurige onbeschikbaarheid van verschillende Belgische kerncentrales. Bij koninklijk besluit werd op 21 oktober 2018 een officiële toestemming verleend voor een tijdelijke heropstart.

 

Aangezien de centrale nog niet was ontmanteld, kon ze na een paar weken van interventies en tests weer in gebruik worden genomen. Om de centrale te kunnen exploiteren moesten twee ploegbazen aanvaarden om hun pensionering uit te stellen of er tijdelijk van terug te keren. Er moest ook opnieuw een permanentie worden geregeld, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, tot eind maart 2019.

 

De centrale kon het net voeden vanaf 29 oktober 2018. Ze draaide het grootste deel van november en december. 

Opstartscherm van de STEG-centrale van Gent-Ham.