Renovatie van de verlichting bij EOC: een besparingspotentieel van één miljoen euro

EOC, een Vlaams chemiebedrijf, profiteert van aanzienlijke energiebesparingen dankzij de energie-efficiëntieoplossingen van Luminus en zijn dochterondernemingen, ATS en Vanparijs Engineers. In 2018 werden al ongeveer 400 van de 2 000 voorziene LED-armaturen geplaatst.

 

EOC is een Vlaams chemiebedrijf en een belangrijke internationale speler op de markt van composieten, latex, emulsies, oppervlakteactieve stoffen en kleefstoffen.

 

EOC wou het energieverbruik en de ecologische voetafdruk van zijn belangrijkste fabrieken in Vlaanderen verminderen en besloot daarvoor een beroep te doen op Luminus en zijn dochterondernemingen. Na een gedetailleerde audit van de installaties, werden verschillende energie-efficiëntieoplossingen ingezet om deze doelstellingen te behalen:

  • De renovatie van de verlichting, waarbij de bestaande armaturen werden vervangen door verschillende LED-armaturen op de productievestigingen in Oudenaarde en Evergem. De renovatie, gefinancierd door externe investeerders, loopt over vijf jaar en is onderverdeeld in verschillende fasen. De eerste fase, die 20% van het renovatieproject vertegenwoordigt, werd in 2018 voltooid. Als de volledige renovatie achter de rug is, zal EOC zijn verbruik voor verlichting kunnen terugdringen met 56%, d.i. een vermindering van 1 200 MWh per jaar. Ook de onderhoudskosten zullen dalen en er zal extra kunnen worden bespaard dankzij het gebruik van bewegingssensoren en een lichtregelsysteem. De totale besparing voor EOC bedraagt 1 075 000 euro over vijf jaar!
  • De begeleiding door Vanparijs Engineers bij de installatie van een warmtekrachtkoppeling met een vermogen van 600 kWe op de site van Evergem. Deze vervangt een stoom- en warmwaterketel en zorgt voor een relatieve primaire energiebesparing van meer dan 20%. De installatie werd begin 2018 geplaatst.
  • De bouw van een windturbine van 4,5 MW. Deze zal worden gebouwd in de loop van 2019.

 

Met al deze maatregelen zou EOC zijn energieverbruik tegen 2020 met ongeveer 37% kunnen verminderen, wat neerkomt op een daling van 5 000 MWh per jaar. 

De bestaande armaturen werden vervangen door LED-armaturen.