Continuïteit van de levering en bevoorradingszekerheid

Opvallende feiten bij onze klanten

Twee nieuwe dieselmotoren in het ziekenhuis van Oostende

Veiligstellen van de elek-triciteitsvoorziening van Sabca


Opvallende feiten op onze sites

Negen dieselmotoren op de Ringvaartsite

Voorlopige ingebruikname van de STEG-centrale van Gent-Ham

STEG-centrale van Seraing vervroegd weer op de markt


De uitdagingen

Een onverwachte onderbreking in de levering van gas of elektriciteit kan rechtstreekse gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de gebruikers, voor de veiligheid van de industriële installaties, de continuïteit van de openbare diensten, of zelfs de economie van het land.

 

Luminus draagt bij tot de bevoorradingszekerheid van het land door de flexibiliteit van zijn klanten te vergroten door ze oplossingen voor de beveiliging van hun installaties voor te stellen. Maar ook dankzij zijn flexibele en betrouwbare aardgasgestookte centrales die bijdragen aan de balans tussen productie en verbruik.

De processen

Het aanbod voor de bedrijven


Luminus stelt bedrijven verschillende aanbiedingen voor die bijdragen tot de continuïteit van de levering, op de site van de klant zelf of via verschillende soorten contracten.

 

Een flexibiliteitsaanbod geeft klanten met een modulair verbruik of klanten die beschikken over een flexibele productiecapaciteit (bijvoorbeeld serreverwarming met warmtekoppeling) of energieopslagcapaciteit (diepvriezers) de mogelijkheid om hun productie/verbruik aan te passen in functie van de marktprijzen. De klanten worden vergoed op basis van de flexibiliteit die beschikbaar wordt gesteld aan de transportnetbeheerder.

 

Een aanbod om verouderde hoogspanningscabines te renoveren/vervangen die een risico vormen voor de stroomtoevoer van de klant.

Geleverde diensten aan de beheerder van het elektriciteitstransportnetwerk

Luminus levert verschillende soorten diensten aan transportnetbeheerder Elia die bijdragen tot het evenwicht van het net en de bevoorradingszekerheid van het land:

  • Een functie van “evenwichtsverantwoordelijke”, in realtime.
  • Een antwoord op de aanbestedingen voor de levering, in realtime en op zeer korte termijn, van de primaire en secundaire regelingen en de tertiaire reserve.
  • Een gegarandeerde levering van strategische reservecapaciteit tijdens de wintermaanden.

De indicatoren

Aan de hand van bepaalde gegevens kunnen we de prestaties en de bijdrage van het bedrijf aan de bevoorradingszekerheid meten.

 

In het kader van black-startcontracten (opstart van de centrale zonder externe voeding) kunnen meerdere centrales worden aangesproken door Elia. Het gaat om de centrale van Seraing en de twee gasturbines met open cyclus van Gent-Ham, waarvan de dieselmotoren elke maand worden getest. Op vraag van Elia werd op 30 juni 2018 een black-start test uitgevoerd in de centrale van Seraing, met een positief resultaat.

 

Tijdens de winter van 2017-2018 nam de centrale van Seraing deel aan de strategische reserve die door de overheid werd opgezet om de elektriciteitsbevoorrading te garanderen. De centrale met gecombineerde cyclus van Seraing onderging verschillende opstarttests die alle naar tevredenheid zijn verlopen. Alle onverwachte opstarttests die door Elia werden opgelegd in 2018 werden met glans doorstaan.

 

Dankzij andere thermische centrales werd een hoog slagingspercentage geregistreerd op de veilingen voor systeemdiensten. Zo bedraagt het slagingspercentage op de wekelijkse veilingen van de primaire en secundaire reserves (R1/R2) 56%. Op de markt van de maandelijkse veilingen van de tertiaire reserve (R3) werden de open cycli vaak geselecteerd.

 Black-start: succesvolle geplande tests  1/1
 Strategische reserve: succesvolle verrassingsproeven  1/1 
 Strategische reserve: succesvolle geplande tests
 2/2

Meer weten over...