Veiligstellen van de elektriciteitsvoorziening en verkleinen van de voetafdruk van Sabca

In 2018 koos Sabca voor Luminus om zijn elektrische installaties veilig te stellen en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Sabca genoot een multiservice-aanpak, die zeer handig bleek met het oog op de implementatie van alle geplande services: er werd een nieuwe hoogspanningscabine geïnstalleerd, een deel van de elektrische apparatuur werd gemoderniseerd en er werden meer dan 4 000 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd. 

 

In november 2018 installeerde Newelec, een van de dochterondernemingen van Luminus en actief in industriële elektrotechniek, een nieuwe hoogspanningscabine om de elektriciteitsvoorziening op de site in Brussel veilig te stellen. Het bevoorradingsnetwerk werd beveiligd.

 

Tegen het einde van 2018 had Dauvister meer dan 4 000 van de in totaal 4 700 geplande fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd. Deze panelen hebben een capaciteit van 1 293 kWc en zullen gemiddeld 1 215 MWh per jaar produceren. Vrijwel alle geproduceerde elektriciteit (98%) zal door Sabca zelf worden verbruikt, waardoor het zijn kosten en zijn ecologische voetafdruk kan verminderen. De panelen zijn immers verdeeld over zes daken, op een oppervlakte van 15 000 m², meer dan twee voetbalvelden.

Installatie van de hoogspanningscabine.

Voor de plaatsing van de fotovoltaïsche panelen moesten de elektrische installaties op een groot deel van de site worden gerenoveerd.