Energieoplossingen

Opvallende feiten

Renowatt Energieprestatiecontract

Anderlechtse Haard Energieprestatiecontract


Relighting en warmtekrachtkoppeling bij EOC

Eerste windmolen op een industrieterrein in Wallonië

6 816 fotovoltaïsche panelen bij NMC

20 elektrische laadpunten bij bpost

Isolatie, PV en vernieuwing ver-warmingsinstallatie bij Damiaan

Geoptimaliseerde warmtekrachtkoppeling bij UCB

Vervanging van de Warmte-krachtkoppeling ViskoTeepak

Opfallende feiten over klanten: een pdf selectie

Om meer te weten over 12 energieoplossingen

Download
Luminus B2B Extract NL.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB

De uitdagingen

Residentiële klanten

De residentiële klanten verschillende tools aanbieden, die hun een beter inzicht geven in hun manier van verbruiken, is belangrijk om de klimaatopwarming tegen te gaan. Naast deze instrumenten helpen verschillende diensten om het verbruik te beperken, in het bijzonder de installatie of het geplande onderhoud van condensatieketels.

 

Afgezien van de eigenlijke energie-efficiëntie, stelt het gebruik van hernieuwbare energie de klanten ook in staat om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Bedrijven

Gezien de milieu-impact van bepaalde vormen van elektriciteitsproductie en van fossiele brandstoffen, vormt het energieverbruik van bedrijven een heuse uitdaging, zowel op ecologisch als op commercieel vlak. Het potentieel aan energiebesparingen is bijzonder hoog in de Belgische dienstensector.

 

Het is voor Luminus van prioritair belang om zijn klanten verschillende diensten aan te bieden om hun energieverbruik beter te leren begrijpen, zodat ze hun installaties kunnen aanpassen om zo hun energiefactuur te verlagen. Het gebruik van hernieuwbare energie geeft bedrijven ook de kans om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

De processen: Aanbod voor klanten

Aanbod voor residentiële klanten

Luminus streeft ernaar de residentiële klanten een brede waaier aan producten en diensten voor te stellen om ze te helpen de milieu-impact van hun energieverbruik te verminderen:

 • Producten zoals #BeGreen Fix garanderen een 100% groen en Belgisch elektriciteits- of CO2-gecompenseerd* gasproduct.
 • Met de app MyLuminus, gratis beschikbaar via de My Luminus app of website, kan het reële verbruik worden opgevolgd en vergeleken met dat van andere consumenten. Verder kunnen de maandelijkse voorafbetalingen worden aangepast om onaangename verrassingen bij de jaarlijkse afrekening te vermijden.
 • Alle klanten kunnen een korting van 20 tot 60% genieten op de aankoop van led-verlichting.
 • Door een nieuwe ketel te laten plaatsen, dankzij het netwerk gecertificeerde installateurs van Rami Services, Dauvister en Leenen, kan men tot 35% energie besparen, waardoor de CO2-uitstoot eveneens afneemt.
 • Onderhoudscontracten voor de ketels geven de klant de kans het energieverbruik te optimaliseren, proactief te worden gecontacteerd om het onderhoud te plannen en de betaling te spreiden over het jaar.
 • Zowel in Vlaanderen als in Wallonië kunnen zonnepanelen worden geplaatst op de meest geschikte daken. In geval van problemen met reeds geïnstalleerde zonnepanelen is de hotline Zonnepanelen dag en nacht bereikbaar, elke dag van de week.
 • Thuisbatterijen (2,5 kWh of 7 kWh), te combineren met zonnepanelen, om het elektriciteitsoverschot van de panelen op te slaan en later te gebruiken.

 

*Klanten die kiezen voor de formules #BeGreen Fix, Ecofix en Ecoflex verkleinen hun ecologische voetafdruk op twee manieren: de elektriciteit is gegarandeerd hernieuwbaar en de CO2-uitstoot van de gasverbranding wordt gecompenseerd door de aankoop van koolstofkredieten. In 2018 kon Luminus dankzij deze producten zijn indirecte emissies van gasverbranding compenseren ten belope van 30%.

Aanbod voor bedrijven


Om hun verbruik, factuur of ecologische voetafdruk te verlagen, kunnen de bedrijven intekenen op verschillende aanbiedingen.

 • De Energieprestatiecontracten beogen een duurzame en rendabele vermindering van het energieverbruik. De implementatie van dit soort contracten begint met een evaluatie van de energieprestatie van de gebouwen. Vervolgens wordt bepaald en berekend op welke manieren het energieverbruik kan worden verminderd, zowel vanuit het oogpunt van hun kostprijs als van de verwachte energiebesparing, die op lange termijn moet worden gegarandeerd.
 • De renovatie van de verlichting in de kantoren, opslagruimten, enz. om het comfort en de veiligheid van het personeel te verbeteren, en tegelijk het verbruik te verlagen. De geïntegreerde formule omvat de financiering van de werken.
 • De installatie van zonnepanelen of het terugkopen van de overtollige elektriciteit geproduceerd door zonnepanelen vermindert de ecologische voetafdruk van klanten en van Luminus.
 • De promotie van elektrische mobiliteit, door op zorgvuldig gekozen plaatsen elektrische snellaadpunten te installeren, helpt ook om de uitstoot van vervoersmiddelen te verminderen. Dankzij deze dienst kunnen ondernemingen het gedeelte “brandstofverbruik” van hun ecologische voetafdruk verminderen (scope 1).
 • Luminus geeft ondernemingen ook de mogelijkheid om een leveringscontract met garanties van oorsprong. te kiezen. Die kunnen van een verschillend type zijn: elektriciteit 100% hernieuwbaar, Belgisch of buitenlands; elektriciteit afkomstig van warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Deze formules zijn beschikbaar voor grote bedrijven, overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. De garanties van oorsprong geven het type energie en de productiesite voor elke geleverde MWh weer. Ze kunnen in aanmerking worden genomen bij de berekening van de ecologische voetafdruk (scope 2 berekend op basis van de markt).
 • Met het terugkopen van de overtollige elektriciteit geproduceerd door “groene” installaties (biogas, waterkrachtcentrales, windenergie, warmtekrachtkoppeling, enz.) kan Luminus zijn behoeften aan groenestroomcertificaten dekken en de ecologische voetafdruk van zijn eigen aankopen verkleinen. Deze dienst stelt ondernemingen in staat het gedeelte “eigen elektriciteitsverbruik” van hun ecologische voetafdruk te verminderen (scope 2).
 • De oplossing “HVAC automatisering van gebouwen”. Het BACS (Building Automation and Control System) is een intelligent automatiseringsen controlesysteem voor verwarming, ventilatie en koeling in industriële of kantoorgebouwen. Door de installatie van een dergelijk systeem, na een audit van de installaties, kan het energieverbruik van een gebouw zeer significant worden verlaagd (tot 30%).

De indicatoren

Zeer sterke groei van het gecumuleerd vermogen van de zonnepanelen bij onze klanten

  Gecumuleerd vermogen van de zonnepanelen bij de klanten in MW

Bron: Luminus.

De toename van de zonnepaneleninstallaties bij de klanten, zowel residentiële als zakelijke, was spectaculair in 2018. 

 

Het gecumuleerd vermogen is meer dan verdubbeld. Eind december 2018 bedroeg het 22,2 MW.

 

Met name bedrijven als NMC, Sabca en Damiaan deden een beroep op de diensten van de Luminus-dochterondernemingen Insaver en Dauvister.


65% van de maandelijkse facturen verstuurd zonder papier

  Maandelijkse facturen van residentiële klanten verstuurd zonder papier

Bron: Luminus.

Om het verbruik en de facturatiekosten te drukken, moedigt Luminus zijn klanten aan om gebruik te maken van de elektronische facturatie. Het bedrijf doet dit tijdens de verkoop van energie en bij elke interactie met de klanten. 


De inspanningen in 2018 resulteerden in een toename met 3,9% van het aantal maandelijkse elektronische facturen. Of in totaal 65% zonder papier ten opzichte van 62% vorig jaar. Bepaalde online tarieven, Click en Essential, sluiten de verzending van maandelijkse facturen op papier volledig uit.

Verkoop van elektriciteit met oorsprongsgarantie

  Volume van elektriciteit met originele garantielabels (GWh) verkocht door de ondernemingen

Bron: Luminus.

De elektriciteit die wordt verkocht onder het label "gegarandeerd uit hernieuwbare oorsprong" geeft heel wat ondernemingen de kans om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. 


In 2018 steeg het volume verkochte elektriciteit met oorsprongsgarantie met 11,95% ten opzichte van 2017, tot 2 285 GWh. Bedrijven als Toyota, Lidl, Ferrero, AB InBeV en Coca Cola genieten dergelijke contracten met oorsprongsgaranties.

Terugkopen van "groene" energie geproduceerd door de ondernemingen

  Green Power Contract (toegangspunt)

Bron: Luminus. 

Het aantal auto-producenten bij wie de elektriciteit wordt aangekocht via een “Green Power”-contract is in 2018 nog toegenomen (+11,9%), wat zich vertaalt in een vermindering van de ecologische voetafdruk van Luminus (scope 3).  

  Type energie verworven in 2018 als een percentage per toegangspunten

Bron: Luminus. 

In 2018 waren de auto-producenten bij wie Luminus hernieuwbare elektriciteit aankoopt overwegend eigenaars van zonnepanelen. Het aantal WKK- en windenergiecontracten is licht gedaald in vergelijking met 2017. Meer weten over...