Kerncijfers 2018

  Ethiek

EcoVadis score blijft uitzonderlijk: 85/100

  0 lokale waarschuwingen in verband met aankopen
  0 incidenten gemeld aan EDF Groep
  5 interne audits die afgerond zijn tijdens het jaar
  62 nieuwe medewerkers die de e-learning over de gedragscode hebben gevolgd (stand van zaken op 31 december 2018)

 

Score van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in de sector "Electriciteit, gas, stoom en klimaatregeling".

In donkeroranje staan de scores "onvoldoende", in lichtoranje de scores "onvolledig", in lichtgroen de scores "matig", en in dennengroen de scores "geavanceerd".

Het gemiddelde van de beoordeelde bedrijven wordt weergegeven met een stippellijn.

EcoVadis score van de beoordeelde bedrijven


  Milieu

Het toonaangevende wind- en waterkracht bedrijf van België

  25 extra windturbines
  +17%  geïnstalleerd windvermogen
  716 GWh geproduceerde windenergie
  206 GWh geproduceerd door waterkracht
  420 427 ton CO2 vermeden* dankzij onze hernieuwbare elektriciteitsproductie in België
  83 M€ geïnvesteerd in hernieuwbare energie
  1 019

kilotons CO2 uitstoot van het productiepark

  0 milieu-incidenten
  805 ton afval verzameld uit de Maas
  94% gerecycleerd afval

Windmolenpark op 31 december

Bron: Luminus.


*in vergelijking met een stoomgasturbine die 456 kgCO2 MWh uitstoot (geldende waarden in Wallonië).

  Klanten

5-sterren dienstverlening

Verkoop van gas: 14,9 TWh

 

Verkoop van elektriciteit: 12,3 TWh

 

 

Bron: Luminus.

  536 551 klanten die heben gekozen voor "groene" elektriciteit
  30% van de gasverkoop is CO2-gecompenseerd
  65% maandelijkse facturen verstuurd zonder papier
  22,2 MW zonnepanelen geïnstalleerd bij klanten
  +41 Net Promoter Score nieuwe diensten
  Innovatie & Economische prestaties

Gedaald bedrijfsresultaat en stijgende investeringen

  2,39 miljard euro omzet
  -64,8 miljoen euro nettoresultaat
  124,6 miljoenen euro beleggingen
  35,03 miljoenen euro aan belastingen en heffingen
  Human resources

Geen enkel ongeval met werkverlet in vier jaar bij Luminus N.V.

  0 ongevallen met werkverlet
  41% vrouwen
  10 nationaliteiten
  909 werknemers Luminus NV
  2066 werknemers Luminus "Groep"
  79% motivatie graad
  51% interne promotie


Meer weten over...