76% energiebesparing voor het Waalse wegennet dankzij het consortium LuWa

Het consortium LuWa, bestaande uit Citelum, Luminus, CFE en DIF, heeft het contract binnengehaald voor het ontwerp, de modernisering, de financiering, het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting op de grote assen van de (autosnel)wegen in het Waalse gewest. Een grootschalig project dat voorziet in de vernieuwing van 100 000 armaturen over een lengte van 2 700 km Waalse wegen.

 

Na een Europese aanbesteding van de Waalse investeringsmaatschappij SOFICO haalde het consortium LuWa het contract "Lichtplan 4.0" van het Waalse gewest binnen.

Eind oktober werd LuWa uitgeroepen tot "preferred bidder", voor de opdracht werd gegund op 14 december 2018, met een standstill-periode van 15 werkdagen. Het contract werd officieel ondertekend op 13 februari 2019.

 

Het consortium Luwa


Een contract van 20 jaar om het energieverbruik van het Waalse wegennet te verminderen met 76%

 

Het met SOFICO ondertekende contract loopt over een periode van 20 jaar en betreft het ontwerp, de modernisering, de financiering, het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting op het wegennet van het Waalse gewest. Het gaat om een van de belangrijkste publiek-private samenwerkingen die op Belgisch niveau worden geïmplementeerd.

 

Het project omvat:

 • het ontwerp en de implementatie van een intelligent verlichtingssysteem over een lengte van 2 700 km wegen, waarvan 400 km verkeerswisselaars.
 • de vervanging van 100 000 natriumlampen door LED armaturen in de eerste vier jaar.
 • de aanpassing aan de nieuwe normen en vervanging van 780 transformatorhuisjes.
 • de gedeeltelijke modernisering van de distributielijnen.
 • de oprichting van een Gecentraliseerd Technisch Beheer en een Computergestuurd Onderhoudsbeheer.
 • het beheer en het onderhoud van de voorzieningen.
 • de financiering van alle diensten.

 

Dankzij de moderniseringsfase zal er 76% kunnen worden bespaard op het energieverbruik, goed voor bijna 1,3 miljard kWh, en zal de lichtvervuiling aanzienlijk worden beperkt. Newelec, een van de dochterondernemingen van Luminus, zal het grootste deel van de werkzaamheden aan de midden- en laagspanningscabines voor zijn rekening nemen.

 

De verlichting zal worden voorzien van afstandsbedieningssystemen en zal kunnen worden afgesteld naargelang de weersomstandigheden, het verkeer, werkzaamheden en interventies op de weg, om de veiligheid te verbeteren. Hiertoe zal Citelum de lichtpunten op het wegennet uitrusten met 3 000 sensoren van verschillende soorten. De gekozen HD LED armaturen zullen zorgen voor een nauwkeurigere kleurweergave en aldus voor een aanzienlijk verbeterde zichtbaarheid, comfort en veiligheid van de weggebruikers.

 

Alles is voorzien om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Zo worden onderhoud en werkzaamheden op de drukste verkeersassen enkel 's nachts uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is om op termijn een beschikbaarheidspercentage van de apparatuur te bereiken van meer dan 99% en om een onberispelijke service en uitbating af te leveren.

 

Dit project zal zorgen voor de creatie van bijna 400 jobs en 100 000 uren opleiding. Alle betrokkenen zullen op de hoogte worden gebracht van de regels met betrekking tot Gezondheid Veiligheid Milieu. Bovendien is 5% van de opdracht voorbehouden aan bedrijven die werkzoekenden in dienst nemen.

 

BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT

 

 

Zich bewust van de gevoeligheid van de fauna en flora voor de lichtvervuiling, heeft de LuWa Groep een passende beoordeling van de incidenten laten uitvoeren door het departement Ecologie van de universiteit van Luik. Deze grijpt terug naar eerder uitgevoerde onderzoeken, met name door de Waalse Overheidsdienst, en voegt aanbevelingen toe voor de bescherming van kwetsbare gebieden.

 

De LuWa Groep neemt deze aanbevelingen ter harte, in het bijzonder:

 

 • het gebruik van kleurtemperaturen van 2 800 K, minder schadelijk voor vleermuizen, in de buurt van gevoelige gebieden.
 • de keuze voor armaturen die niet horizontaal verlichten.
 • het zoveel mogelijk verlagen van de hoogte van de masten.
 • de vermindering van de lichtintensiteit in de buurt van gevoelige gebieden, tot het doven van de lichten op bepaalde momenten, indien nodig.

 

De LuWa Groep selecteerde innoverende oplossingen waarmee het beste compromis kon worden bereikt tussen veiligheid van de gebruikers en respect voor de nachtcyclus van de fauna en flora in de buurt.

 

 

Kleurtemperatuur en spectrale verdeling

 

 

De LuWa Groep houdt rekening met de impact van de kleurtemperatuur op het leven van de dieren in de buurt van het wegennet.

 

De verschillende diersoorten reageren immers niet op dezelfde manier wanneer ze 's nachts worden blootgesteld aan kunstlicht. Die reacties verschillen ook naargelang het type lamp.

 • Anura (amfibieën zoals padden, kikkers, boomkikkers enz.) worden aangetrokken door alle lampen, terwijl caudata (amfibieën zoals salamanders, watersalamanders enz.) ervoor vluchten.
 • Een deel van de chiroptera (vleermuizen) vlucht voor lampen en meer in het bijzonder voor lampen met UV-licht, terwijl andere soorten de straatverlichting tolereren en er zelfs gebruik van maken om te jagen in de omliggende omgeving.
 • Insecten worden sterk aangetrokken door lampen met blauw en ultraviolet licht.
 • Vogels kunnen worden aangetrokken door warm (lange golflengte) en krachtig licht, vooral tijdens de vogeltrek.

 

   

SAMENSTELLING VAN HET CONSORTIUM

 
   

 

Het consortium LuWa verenigt drie belangrijke aandeelhouders, waarvan twee industriële partners:

 

 • De EDF Groep, voor 18%, met een aandeel van 12% voor Citelum en 6% voor Luminus

 

Citelum is een dochteronderneming van de EDF Groep en ontwikkelt haar expertise inzake intelligente verlichting voor wegsignalisatie, wegverlichting en geconnecteerde stedelijke diensten: videobewaking, verkeersbeheer, intelligent parkeren, opladen van elektrische wagens, Li-Fi, digitale luchtkwaliteitssensoren en het digitale platform voor het beheer van de MUSE®- diensten. Wereldwijd hebben reeds meer dan 1 000 overheden en industrieën hun vertrouwen geschonken aan Citelum: Mexico, São Luis, Santiago de Chili, Kopenhagen, Barcelona, Napels, Dijon, Sète …

  

 • o De Belgische industriële groep CFE, voor 12%

 

CFE is beursgenoteerd op Euronext Brussels en actief in verschillende sectoren: baggerwerken, bouw, milieu, contracting en vastgoedontwikkeling. CFE is overal ter wereld aanwezig en kan bogen op een aanzienlijke ervaring op het gebied van PPS, vooral in België.

 

 • o De Nederlandse beheerder van investeringsfondsen DIF, voor 70%

 

DIF investeerde al € 2 miljard in meer dan 180 PPS'en, concessies en hernieuwbare energieprojecten in West-Europa.

 

 
       

Het project voorziet in de vervanging van 100 000 straatlantaarns door LED armaturen, over een lengte van 2 700 km Waalse (autosnel)wegen.