Innoveren en investeren

Opvallende feiten

De uitdagingen

Als antwoord op het dalende verbruik en de lagere marges in de traditionele takken van het bedrijf, is de strategie van Luminus gericht op de ontwikkeling van energiediensten en hernieuwbare energie.

 

Innovatie is één van de sleutels tot de ontwikkeling van een onderneming, zeker in een sector waar de verwachtingen van de klanten enorm evolueren. Er zijn technologische ontwikkelingen aan de gang op alle niveaus: minder schadelijke energiebronnen voor het milieu; een efficiëntere infrastructuur; digitale hulpmiddelen om het verbruik beter te meten, beheren en beperken.

De processen

Om zijn nieuwe activiteiten te ontwikkelen, moet Luminus voortdurend innoveren en nieuwe vaardigheden verwerven. Dit betekent dat een deel van de financiële, menselijke en technische middelen moet worden besteed aan de voorbereiding van de toekomst.

 

Daartoe lanceerde Luminus in 2016 het programma Power to Innovate, met drie doelstellingen:

  • Een cultuurverandering bewerkstelligen om innovatie centraal te stellen in de werkmethodes door ieders inspanningen te mobiliseren.
  • Sneller nieuwe producten en diensten ontwikkelen en op de markt brengen om de concurrenten voor te zijn.
  • Durven te experimenteren met nieuwe businessmodellen, disruptieve ideeën, om de groeimotoren van morgen te identificeren.

 

Dit programma resulteerde in de organisatie van een online wedstrijd waaraan meer dan de helft van het personeel heeft deelgenomen. Meer dan 80 virtuele start-ups werden ontwikkeld met de actieve ondersteuning van het management, dat middelen vrijmaakte om de drie winnende start-ups verder uit te werken als prototype.

 

Om een nieuwe wind in de bedrijfscultuur verder te stimuleren werd voor het middenkader ook een lezingencyclus georganiseerd over innovatie.

 

Deze kreeg een vervolg met de oprichting van een "innovatie-accelerator", #NEXT, met een eigen bestuur. Dankzij deze structuur kunnen werknemers minstens drie maanden worden gedetacheerd om hun de mogelijkheid te bieden hun prototypes te ontwikkelen, met de steun van Start it @KBC. De projecten worden geselecteerd door een comité van waar ook externe experts en twee managers van dochterondernemingen van Luminus in deelnemen.

 

In 2018 konden ongeveer vijftien collega's werken voor #NEXT Een tiental ideeën werden uitgewerkt als prototype, en drie daarvan werden geselecteerd voor industrialisatie.

 

Luminus sponsort ook een tweede, externe accelerator van start-ups, Whatfactory Lumino (WATT Factory), gespecialiseerd in slimme energie, slimme gebouwen en slimme mobiliteit.

De indicatoren

124,6 miljoen euro geïnvesteerd in 2018, waarvan 67% in hernieuwbare energie

In 2018 bedragen de investeringen van Luminus 124,6 miljoen euro, waarvan 83 miljoen werd besteed aan hernieuwbare energie, met andere woorden 67% van de gedane investeringen. 

 

Zo werden 22 windturbines gebouwd op de sites van Brugge, Zeebrugge, Geel Laakdal, Fernelmont, Ghlin, Fri Pharma, Dow Corning, Eeklo en Lierneux. Op die twee laatste sites werd de bouw van de windparken voltooid in 2019.

 

Deze investeringen omvatten ook de overname van het kapitaal van Mega Windy cvba, dat beschikte (does this relate tot he capital or the company? – if capital: bestond uit – if company: no change needed) over een operationeel park van drie windturbines in Kalmthout, en een reeks windprojecten in verschillende ontwikkelingsstadia.

  Investeringen in miljoenen euro's

Bron: Luminus (standard BEGAAP). 

Belastingverlagingen voor innovatie en hernieuwbare energie

Voor zijn initiatieven op het vlak van Onderzoek & Ontwikkeling 2018 kreeg Luminus een verlaging op de bedrijfsvoorheffing ten bedrage van 3,35 miljoen euro.

 

De belastingbesparing voor de investeringen van 2018 in hernieuwbare energie wordt geraamd op 11,28 miljoen euro.


Meer weten over...