Valorisatie en overdracht van ervaring

In juni 2018 vierden Arlette Frederic en André Bonjean allebei hun 65ste verjaardag. Maar op 31 december werkten ze nog voor Luminus. Waarom? Hoe?

 

De Belgische wet staat werknemers ouder dan 65 toe om hun beroepsactiviteit voort te zetten na de leeftijd van het pensioen, zonder speciale voorwaarden. Als zij dat wensen en de werkgever er baat bij heeft uiteraard.

 

In het geval van Arlette, Senior Customer Operations Manager, maakten organisatorische wijzigingen bij de B2B-afdeling, die zich moet aanpassen aan een steeds veeleisendere markt, het moeilijk om haar opvolging te verzekeren. Aangezien ze in goede gezondheid verkeert en zeer betrokken is bij de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten, wilde Arlette voor Luminus blijven werken totdat haar opvolger kon worden benoemd. Dit gebeurde op 1 november. Arlette kon dus vóór en na deze benoeming overleggen met haar opvolger om zijn taak te vergemakkelijken, gezien de omvang van de budgetten en de grootte van de te ondersteunen teams.

 

In het geval van André, Contract Manager bij de afdeling Information Technology, was de ervaringsoverdracht nog niet voltooid op 31 december, omdat er op korte of middellange termijn intern nog geen opvolger kon worden geïdentificeerd. In november werd dus een vacature Senior Contract Manager opgesteld. Het doel is de externe aanwerving snel te kunnen realiseren, opdat André zich kan bezighouden met nieuwe, nog complexere contracten, en ondertussen zijn opvolger kan opleiden. Zijn doel: over 2 of 3 jaar vertrekken, als alles goed gaat, want zijn gezondheid is goed en het werk blijftboeiend.

 

Twee gelukkige mensen dus? Arlette en Alain hebben allebei het gevoel dat ze nooit zijn gediscrimineerd om hun leeftijd, noch door het management, noch door hun collega's. Integendeel... behalve misschien vanuit het oogpunt van het administratief beheer, dat nog wat "jong" aandoet vanwege hun specifieke situatie!


In 2018 moedigde Luminus twee kaderleden aan om te blijven doorwerken na de pensioenleeftijd. Een première in de geschiedenis van het bedrijf. Links, Daniel. Rechts, Arlette met een jongere collega.