Levenskwaliteit op het werk

Opvallende feiten

De uitdagingen

Het welzijn op het werk heeft rechtstreeks invloed op de motivatie, de sfeer op het werk, de prestaties en het innovatievermogen van het personeel. Het is een belangrijk aandachtspunt geworden voor bedrijven die werknemers willen aantrekken die zich ten volle willen ontplooien.  Daarenboven zijn we ervan overtuigd dat tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten.

De processen

Welzijn op het werk is een zeer breed begrip waarbij gekeken moet worden naar hygiëne, ergonomie, lichamelijke gezondheid (zie "gezondheid en veiligheid") en de mentale gezondheid van de werknemers.

 

Om de evolutie van het welzijn op alle sites te meten en aangepaste acties voor te stellen, doet Luminus een beroep op verschillende hulpmiddelen.

Zo meet Luminus jaarlijks de personeelstevredenheid, tonen de drie HR-managers dagelijks betrokkenheid op hun respectievelijke afdelingen en telt het bedrijf acht vertrouwenspersonen, een interne coach en een interne preventieadviseur psychosociale aspecten

Daarnaast is er ook een voortdurende sensibilisering rond gezondheid (fysiek en mentaal) en een individuele benadering bij de re-integratie na een langdurige ziekte

 

Het programma "Power2You" moedigt de werknemers aan om samen oplossingen te vinden en elkaar constructieve feedback te geven

 

Ben Aelbrecht, preventieadviseur psychosociale aspecten: "Iedereen feedback geven blijft een uitdaging. Het is nochtans door constructieve feedback te geven aan collega's en managers dat we het teamwerk sneller en dagelijks kunnen verbeteren en rekening kunnen houden met de meningen van iedereen."

 

Ten slotte blijft Luminus 'pooositivisme' promoten (de drie 'o's' staan voor openheid, objectiviteit en optimisme). "Welzijn op het werk komt niet alleen van het management, iedereen werkt er samen aan", weet Ben. "Onze slogan is ook hier van toepassing: Samen maken we het verschil!""

De indicatoren

Personeelsbetrokkenheid blijft zeer hoog

De motivatie van het personeel is een van de indicatoren die het management van het bedrijf nauwgezet opvolgt. Deze wordt jaarlijks gemeten door een extern bedrijf.

 

De resultaten van het onderzoek van 2018 wijzen op een zeer lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar, met een betrokkenheidsgraad van 79% - en een zeer significante toename van deze indicator op het niveau van de productieteams (+12 punten).

De participatiegraad aan dit intern onderzoek bedroeg 80%, een daling van 5 punten.

 

Na verspreiding van de resultaten worden deze in elke afdeling geanalyseerd om actieplannen op te stellen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elk team.

Vertrouwenspersonen worden iets minder ingeschakeld

De vertrouwenspersonen, van wie de benoeming moet worden goedgekeurd door de sociale partners, spelen zowel een preventieve als een curatieve rol. Ze kunnen anoniem worden ingeschakeld op eenvoudig verzoek, zowel door de werknemers als door de managers, in geval van psychosociale problemen (geschillen, stress, pesten en geweld op het werk).

 

Sinds 2010 beschikt Luminus over een gediversifieerd netwerk, zowel wat geslacht als taal, hiërarchisch niveau als geografische lokalisatie betreft. Het huidige netwerk is veel groter in aantal dan door de wet wordt voorgeschreven (acht personen in plaats van één).

 

Via de verschillende interne informatiemiddelen wordt het personeel op regelmatige tijdstippen op de hoogte gebracht van de namen van de vertrouwenspersonen.

 

In 2018 daalde het beroep op het netwerk (-22%). Verschillende factoren hebben mogelijk bijgedragen aan deze daling: het project Power2You dat autonomie bevordert, thuiswerk mogelijk maakt en de open feedback onder collega's stimuleert; de toegenomen reactiviteit van de HR-managers en het actieplan dat voortvloeide uit de psychosociale risicoanalyse die in 2018 door de HSE-dienst werd uitgevoerd in Luik..

  Voorvallen gesignaleerd aan de vertrouwenspersonen

Bron: Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.


Er werd in 2018 geen enkele formele interventie-aanvraag ingediend bij de interne of externe psychosociale preventieadviseurs.

 

Er werd in 2018 geen enkele klacht ingediend bij de rechtelijke instanties.


Meer weten over...