Personeel: de cijfers

Personeelsbestand Luminus opnieuw gedaald

Het personeelsbestand van Luminus is in 2018 blijven dalen om de vaste kosten van het bedrijf te drukken. Het gaat om een daling van 3,9% in 2018, na een daling van 3,5% in 2017.

Het aantal aanwervingen is ook gedaald (-20%).

Wat de werknemers die het bedrijf hebben verlaten betreft daarentegen, is het tempo ietwat vertraagd (-11,4%).

  Personeelsbeweging

Het totale aantal werknemers omvat de deeltijdse contracten en contracten van bepaalde duur, evenals oud-statutaire medewerkers die ingegaan zijn op de in 2013 onderhandelde vervroegde uitstapregeling, betaald door Luminus.

Bron: Sociale balansen 2016-2018. 


Dochterondernemingen van Luminus: personeelsbestand neemt toe

In 2018 groeide het personeelsbestand van de dochterondernemingen van Luminus die zich toeleggen op energiediensten met 10,8%. Met name ATS, Dauvister en Newelec zagen hun personeelsbestand toenemen met ongeveer 15%.

In totaal kent het personeelsbestand van Luminus en zijn dochterondernemingen een stijging van 3,8%, nieuwe aanwervingen inbegrepen.

  Personeelsbestand van de dochterondernemingen van Luminus
  Personeelsbestand van Luminus en dochterondernemingen

Bron: Luminus.


Grotendeels contracten van onbepaalde duur (97%)

Het aantal arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en het aantal personen dat is tewerkgesteld als uitzendkracht neemt af in vergelijking met 2017. Het aantal contracten van bepaalde duur is gedaald van 2,4% in 2017 tot 1,4% en het aantal uitzendkrachten is gedaald van 2,5% in 2017 tot 1,3%.

  Contracttypes (%)

Bron: Sociale balansen 2016-2018. 

20% van het personeel werkt deeltijds

In 2018 bedraagt het percentage deeltijdse werknemers, op vrijwillige of contractuele basis, 20% van het totale personeelsbestand.

 

Het aantal deeltijdse werknemers kent een lichte stijging, zowel bij de vrouwen (+0,7%) als bij de mannen (+6,1%).

 

De mannen vertegenwoordigen 19% van het deeltijds personeel, na een nieuwe stijging in 2018 (in 2016 vertegenwoordigden ze slechts 13% van het deeltijds personeel).

  Deeltijdse werknemers op 31 december, op contractuele en vrijwillige basis

Bron: Luminus.