Opleiding en ontwikkeling

Opvallende feiten

De uitdaging

Onze onderneming moet niet alleen haar competenties in haar traditionele activiteiten onderhouden maar ook nieuwe competenties ontwikkelen binnen de toekomstgerichte- en groei domeinen van de onderneming. Dat veronderstelt de identificatie van de sleutelfuncties en -profielen, het aantrekken van nieuw talent en het motiveren en behouden van de meest performante werknemers.

De processen

Het huidige opleidingsbeleid bij Luminus is gebaseerd op de volgende concepten:

  1. De intrinsieke motivatie van de medewerker is essentieel.
  2. De leerbehoeften moeten worden bepaald door de verschillende afdelingen, teams en individuen.
  3. Het leerproces impliceert de facto een lange termijn traject dat erop gericht is om zoveel mogelijk leerstof concreet toe te passen.
  4. De leeroplossingen moeten gediversifieerd zijn (face-to-face cursussen, e-learnings, MOOC's (Massive open online courses), mentorships, coachings, lezingen, ...) om tegemoet te komen aan de persoonlijke leervoorkeuren en om maximaal te kunnen profiteren van de efficiëntie van geïntegreerde leertrajecten (blended learning).

"Daarom heet dit beleid ook Power To Learn", aldus Stéphanie Bechet, Director People Engagement. “We willen onze medewerkers de sleutels van hun ontwikkeling geven en ze omvormen tot spelers die betrokken zijn bij hun eigen leertraject".

Het learning & development proces kan als volgt worden omschreven:

 

  • De leider van elk team moet in het begin van het jaar met zijn team een collectieve denkoefening houden om de ambitie van het team voor het jaar te verduidelijken en deze ambitie te vertalen in specifieke collectieve en/of individuele leerbehoeften (toepassing Team Learning Canvas).
  • De leider en/of het individu neemt vervolgens contact op met de leerarchitect van de HR-afdeling. Die voert een grondige analyse uit om alle aspecten van de leertoepassing te begrijpen. De leerarchitect stelt vervolgens een leeroplossing voor, in lijn met de hierboven uiteengezette strategische concepten. Als men akkoord gaat met deze leeroplossing, gaat de leerarchitect over tot de praktische implementatiefase.

De indicatoren

Opleidingsuren omhoog

  Opleidingsuren vergeleken met het totale aantal gewerkte uren (%)

Bron: Sociale balansen 2016-2018.

Het aantal opleidingsuren per werknemer bedraagt 35 uur per jaar, een stijging van 16,7% in vergelijking met 2017.

Drie opleidingsprogramma's mobiliseerden het personeel in het bijzonder in 2018: de evolutie van de informaticasystemen, het beheer van onbetaalde facturen en de nieuwe Leadership Ambition.


Meer dan de helft van de vacatures intern ingevuld

Bij Luminus verschijnen de meeste vacatures gedurende twee weken op het intranet van de onderneming voordat ze buiten het bedrijf worden bekendgemaakt. De leidinggevende van een werknemer, die voor een vacature wordt geselecteerd, mag zich niet verzetten tegen deze selectie. Enkel overgangsperiodes van maximaal drie maanden zijn bespreekbaar.

 

Dit beleid, alsmede het individuele opleidingsplan dat jaarlijks met de directe manager wordt besproken, draagt bij tot een hoge graad van interne promotie.

 

In 2018 werd 51% van de geplaatste vacatures ingevuld door interne bewegingen. 52 personen konden doorstromen na te hebben gesolliciteerd voor een vacature.

Internationale opportuniteiten: 7 kaderleden met een opdracht in het buitenland

Als filiaal van een internationale energiemarktleider kan Luminus zijn personeel carrièremogelijkheden buiten België aanbieden.

 

In 2018 hadden zeven kaderleden van Luminus een opdracht in het buitenland, als expat binnen de Groep EDF, met name in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Thailand.

  

Eind december 2018 bedroeg het gemiddelde aantal expats die voor Luminus werkten 4 personen.

Opvallende feiten

Een nieuwe managementambitie ontwikkeld in 2018

Van februari tot mei 2018 werd een nieuwe ambitie uitgewerkt voor de leiders van Luminus.

 

Deze ambitie van Luminus is het resultaat van een creatieve samenwerking met het topmanagement van Luminus. Het leek vanzelfsprekend om het directiecomité en het Leadership Forum (een vijftigtal hogere kaderleden die rechtstreeks zijn verbonden met het directiecomité) te betrekken bij deze oefening, aangezien de uitvoering van significante stappen op het vlak van leadership onder andere inhoudt dat de leiders van Luminus de verschillende aspecten van deze ambitie uitdragen via hun dagelijkse professionele activiteiten.


Meer weten over...