Jongeren warm maken voor technische beroepen: een initiatief ondersteund door ATS

Sinds september 2018 engageert ATS, de grootste dochteronderneming van Luminus, zich om de technische workshops te ondersteunen die Techniek Academie organiseert in Vlaanderen. Hiermee wil men kinderen warm maken voor wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

 

ATS, een dochteronderneming van Luminus, stelt al enkele jaren een gebrek aan interesse vast voor technische en technologische beroepen en een achteruitgang van de kwaliteit van het technisch onderwijs. Dat wordt vaak als een laatste redmiddel beschouwd, wanneer een kind niet slaagt voor het algemene onderwijs. Als gevolg hiervan worden bedrijven, op zoek naar technisch talent, geconfronteerd met personeel dat niet altijd voldoende gemotiveerd en opgeleid is.

 

Daarom besliste ATS om samen te werken met Techniek Academie, een vereniging die workshops organiseert in de gemeenten van Oost- en West-Vlaanderen. Jongeren van 10 tot 12 jaar kunnen er deelnemen aan verschillende technische projecten. Dankzij deze workshops raken ze vertrouwd met de verschillende beroepen en materialen, en leren ze omgaan met technologische hulpmiddelen.

 

Tweemaal per jaar wordt een participatief bezoek georganiseerd in een bedrijf in de gemeente. In november 2018 kreeg de site in Kruishoutem bezoek van een groep uit Zulte. Tijdens die namiddag kregen twintig jongeren een vereenvoudigde uitleg over de werking van een elektrisch paneel en konden ze ongeveer een half uur werken met een aantal collega's aan specifieke projecten. De jongeren waren enthousiast. "Wij hopen dat bepaalde jongeren zullen worden aangemoedigd om direct voor het technisch onderwijs te kiezen", aldus Lies Decock, marketing manager.

 

Tussen april en mei 2019 is een tweede bezoek gepland. In totaal werden 134 groepen, bestaande uit een twintigtal jongeren en verdeeld over de twee periodes, ingeschreven voor het jaar 2018-2019 in bijna 80 gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen.

Participatief bezoek aan de site van Kruishoutem als onderdeel van de Techniek Academie: jongeren maken kennis met technische beroepen in de praktijk. 

ATS biedt ook een specifieke opleiding aan voor nieuwe medewerkers die pas zijn afgestudeerd van de technische middelbare scholen. Twee weken lang worden de jongeren vertrouwd gemaakt met de werktuigen en werkwijzen van ATS, vooral op het vlak van veiligheid.