Context, uitdagingen en effecten

Deze rubriek heeft als doel de volgende zaken zo helder mogelijk voor te stellen:

  • de specifieke kenmerken van de gas- en elektriciteitsmarkt.
  • de grote trends waaraan de sector onderhevig is.
  • de belangrijkste externe ontwikkelingen die de activiteit van Luminus in 2018 hebben beïnvloed.
  • alle onderdelen van de energiefactuur, ook die buiten de controle van Luminus.
  • de waardeketen om onderscheid te kunnen maken tussen de activiteiten die onder de directe controle van Luminus vallen, de activiteiten binnen zijn invloedssfeer en de activiteiten waarover het bedrijf geen enkele controle heeft.
  • de directe of indirecte, interne of externe impact van de activiteiten van Luminus op de natuur of de mensen (personeel, klanten, omwonenden enz.), in toepassing van de GRI-normen inzake duurzaamheidsverslagen.

Kenmerken van de markt

Energieprijs

Waardeketen

Belangrijkste trends

Opvallende externe feiten

Effecten