Woord van de voorzitter

Paul De fauw

Een heel ambitieus investeringstraject

Luminus heeft zijn transformatie het hele jaar door voortgezet. Overnames, constructie, renovaties, reconversies... de ontwikkeling van energiediensten en -oplossingen en hernieuwbare energie wordt verdergezet. Opvallend in 2018 was de onbeschikbaarheid van Belgische kerncentrales en het toegenomen gebruik van de gascentrales, om de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren.

 “In totaal investeerde Luminus in 2018 bijna 125 miljoen euro,

waarvan 67% in hernieuwbare energie.”

In het kader van de transformatie van Luminus heeft de raad van bestuur in 2018 opnieuw verschillende grote investeringen voor de toekomst van de onderneming goedgekeurd:

  • de renovatie van de waterkrachtcentrale van Monsin, voor 27 miljoen euro
  • de oprichting van het consortium LuWa met Citelum, CFE en het investeringsfonds DIF, dat over een periode van 20 jaar meer dan 500 miljoen euro zal investeren in de ontwikkeling van een zuinig en intelligent verlichtingssysteem op de Waalse autosnelwegen.

 

De raad is ook zeer verheugd over:

  • de vooruitgang van twee zeer belangrijke windmolenparken in Lierneux en Villers-le-Bouillet, samen goed voor een investering van 69 miljoen euro, goedgekeurd eind 2017
  • de overname van verschillende bedrijven in Vlaanderen en Wallonië, via twee filialen van Luminus, ATS en Dauvister.

Een bijdrage in strijd tegen de klimaatverandering waarmee Luminus zijn leiderspositie behoudt in een uiterst competitieve sector. Die leiderspositie willen we behouden met een zeer ambitieuze doelstelling, namelijk bijna 300 MW bouwen in vier jaar om 730 MW te realiseren tegen eind 2022.

 

 

De centrale met gecombineerde cyclus van Seraing keert terug naar de markt

 

Met de evolutie van de prijzen op de groothandelsmarkten in het achterhoofd, heeft de raad van bestuur op 29 maart 2018 de terugkeer op de markt goedgekeurd van de centrale met gecombineerde cyclus van Seraing vanaf november. Dat was een moeilijke beslissing, aangezien de marges toen, bij gebrek aan een capaciteits-ondersteuningsmechanisme, nauwelijks de vaste kosten dekten. Dankzij de inspanningen van de teams die een vroegere indienstneming mogelijk hebben gemaakt, kon Seraing vanaf medio oktober bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van het land.

 

Ik wil ook graag de teams in Gent-Ham bedanken. Zij hebben het mogelijk gemaakt om de gecombineerde cyclus die in 2017 gesloten werd, opnieuw op te starten. Dat was zowel een uitdaging op technisch vlak als voor onze mensen.

 

De onbeschikbaarheid van Belgische kernenergie tekent het afgelopen jaar

 

De onbeschikbaarheid van een recordaantal Belgische kerncentrales gedurende een groot deel van het jaar heeft de resultaten van het bedrijf op twee vlakken beïnvloed:

  • de gascentrales werden vanaf oktober meer gebruikt en de marge op die activiteit nam toe
  • het bedrijfsresultaat en het nettoresultaat gingen sterk achteruit, als gevolg van het gebrek aan inkomsten uit de nucleaire participaties van Luminus.

 

Onze teleurstelling op financieel vlak mag de goede operationele prestaties van Luminus en de dochterondernemingen niet overschaduwen. Dankzij de transformatie die enkele jaren geleden werd begonnen en de inzet van alle werknemers, kon het verlies veroorzaakt door onze nucleaire participaties gedeeltelijk gecompenseerd worden. Het bedrijf is op de goede weg om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan.