Bericht van de Chief Executive Officer

Grégoire Dallemagne

Samen maken we het verschil, voor onze klanten en de planeet!

Om de uitdagingen van onze klanten en de planeet met elkaar te verzoenen, is de beste energie de energie die we niet verbruiken. Bij Luminus is het onze missie onze klanten te helpen om hun energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen met energie-efficïentiediensten en hernieuwbare energie. Zowel voor onze klanten als voor Luminus is dat eco-logisch, economisch en logisch.

 In 2018 hebben we 922 GWh hernieuwbare energie opgewekt met windturbines

en waterkrachtcentrales. Die stijging van 25% ten opzichte van 2017

hebben we te danken aan de verdere groei van ons windmolenpark.

67% van onze investeringen gaat naar hernieuwbare energie

 

In 2018 hebben we opnieuw massaal geïnvesteerd in hernieuwbare energie. We hebben de renovatie van de waterkrachtcentrale van Ampsin tot een goed einde gebracht en bereiden de renovatie van Monsin voor. Op basis van de ervaring die we opdeden tijdens de werken in Lixhe en Andenne, verwachten we dat deze twee jaar zullen duren. 

 

Onze teams hebben alles in het werk gesteld om onze voortrekkersrol op het vlak van windturbines op land te versterken ten dienste van onze klanten.

  • We hebben 22 nieuwe windturbines bijgebouwd, waardoor de teller op het einde van het jaar op 186 stond. Die zijn samen goed voor een totaal vermogen van 440 MW.
  • We hebben de eerste windturbine in een Waals industriepark ingehuldigd, op een site van het bedrijf Fri-Pharma. Daarnaast hebben we het eerste windmolenpark in bosbouwgebied gebouwd, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden voor windenergie uitgebreid werden.

 

In 2018 hebben we 922 GWh hernieuwbare energie opgewekt met windturbines en waterkrachtcentrales. Die stijging van 25% ten opzichte van 2017 hebben we te danken aan de verdere groei van ons windmolenpark.

 

Dankzij onze geplande projecten zullen we de komende vijf jaar aan een constant tempo kunnen blijven ontwikkelen. Als het regelgevingskader het toelaat is het onze ambitie om tegen 2022 met windturbines en waterkrachtcentrales een geïnstalleerd vermogen van 800 MW te bereiken.

 

EIn 2018 hebben we samen met onze dochterondernemingen Insaver en Dauvister 13,8 MW aan fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd bij onze professionele en huishoudelijke klanten. Dat is drie keer meer dan in 2017.

 

Een uitzonderlijke prestatie van onze gascentrales

 

Wij dragen bij tot de energiebevoorradingszekerheid van ons land met onze gascentrales en met vraagbeheer bij onze klanten. Op die manier compenseren we het variabele karakter van zonne-, wind- en waterkrachtenergie.

 

We hebben het stadsverwarmingsnet van Gent verder kunnen uitbreiden en de werking ervan kunnen verbeteren door een van de stookolietanks van de site van Ham om te bouwen tot een warmwaterreservoir. Op dezelfde site hebben we samen met onze dochteronderneming VMI ook de ingebruikname voorbereid van een nieuwe warmtekrachtkoppeling, met industriële warmtepomp. We werkten daarvoor nauw samen met de R&D-afdeling van de EDF-groep. Samen zullen deze aanpassingen de CO2- uitstoot van de installaties verminderen.

 

We zijn erin geslaagd om de gecombineerde cyclus van Seraing twee weken vroeger dan verwacht opnieuw op te starten om de gevolgen van de onbeschikbare Belgische kerncentrales te beperken. Dankzij de inspanningen van de teams hebben we ook de gecombineerde cyclus van Gent-Ham, die eind 2017 definitief werd stilgelegd, tijdelijk opnieuw in werking gesteld.

Concrete verwezenlijkingen ten gunste van de biodiversiteit

 

Op vlak van milieu konden we dankzij de vooruitgang van het programma Life4Fish* de bouwkundige werken voorbereiden aan de stroomafwaartse visuitlaat van de waterkrachtcentrales van Grands-Malades en Ivoz-Ramet. Die zullen doorgaan in de zomer van 2019.

 

De bouw van het windmolenpark van Lierneux bewijst dat het mogelijk is om werken uit te voeren in bosbouwgebied met behoud van biodiversiteit. Na controle blijkt dat de maatregelen die genomen zijn in de buurt van de parken van Héron en Villers-le- Bouillet doeltreffend zijn.

 

Dalende globale CO2-uitstoot

 

In totaal is onze CO2-uitstoot 9% gedaald, voornamelijk voor de verminderde aankoop van elektriciteit voor eindklanten (-37%). Aangezien maar weinig kerncentrales beschikbaar waren, hebben we het laatste kwartaal onze gascentrales meer moeten gebruiken. Dat heeft onvermijdelijk geleid tot een toename van onze CO2-uitstoot. De verhoging van 7% werd gecompenseerd door onze hernieuwbare energieproductie, voornamelijk windenergie.

Klanten helpen om makkelijke en innovatieve oplossingen te kiezen

 

We blijven energieoplossingen op maat ontwikkelen om onze klanten tevreden te stellen. In 2018 gebeurde 68,7% van de interacties die we hadden met onze klanten digitaal.

We willen dat onze klanten onze beste ambassadeurs zijn en ons aanbevelen als energiepartner. In 2018 behaalden we een NPS*-score van 20 in de week na een contact en 41 voor de nieuwe diensten. Op commercieel vlak was er een zeer lichte daling van ons marktaandeel, dat ongeveer 20% blijft, ondanks het feit dat de Belgische switchgraad de hoogste van Europa blijft.

 

Multiservice-aanbiedingen om de koolstofvoetafdruk van bedrijven te verkleinen

 

Onze klanten beseffen meer dan ooit dat energie-efficiëntie geen kostenpost is, maar een investering. Daarom blijven we ons netwerk van professionals versterken om onze klanten te helpen hun energieverbruik te verminderen en waarborgen.

 

Met onze steun hebben onze dochterondernemingen ATS en Dauvister overnames kunnen doen waarmee ze hun diensten over een groter gebied kunnen aanbieden, vooral wat betreft verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen.

 

Op het einde van het jaar hadden we meer dan 60.000 contracten voor ketelonderhoud. De zonnepaneelinstallaties overtreffen ruimschoots onze meest hoopvolle verwachtingen.

 

Onze multi-energiediensten blijven vooruitgang boeken, met steeds meer referenties op het actief van Luminus en zijn dochterondernemingen, zoals blijkt uit dit rapport.

 

De werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden in het kader van onze energieprestatiecontracten in Anderlecht en de Luikse regio zijn nagenoeg afgerond en onze klanten beginnen er al de vruchten van te plukken.

Deze verwezenlijkingen zorgen voor extra banen in de dienstensector, die worden ingezet om de factuur en de koolstofvoetafdruk van bedrijven te verminderen.

Bevredigende industriële prestaties, ondermijnd door de onbeschikbaarheid van de kerncentrales

 

We zijn in België actief in een zeer competitieve markt. Om te kunnen blijven investeren in onze toekomst, verlagen we de kosten en besteden we meer aandacht aan het beheer van de kasmiddelen. 

 

Voor de activiteiten die rechtstreeks door Luminus worden gecontroleerd, zijn we blij te zien dat de resultaten in lijn zijn met onze verwachtingen. Helaas heeft de onbeschikbaarheid van de kerncentrales, waarin wij een belang hebben, geleid tot een nettoverlies van 65 miljoen euro voor ons bedrijf.

 

Op sociaal vlak kunnen we met trots zeggen dat we voor het vierde jaar op rij geen ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben gehad, dankzij de inspanningen van iedereen. Het betrokkenheidspercentage van onze collega's, dat gemeten wordt aan de hand van de jaarlijkse tevredenheidsenquête, is verder gestegen tot 79% en ligt ver boven het Belgische gemiddelde. En jaar na jaar blijven we “top employer”.

 

We doen allemaal samen ons best om te handelen als ondernemers die ten dienste staan van onze klanten. We streven naar een positieve ingesteldheid, objectiviteit, openheid en optimisme. Zo zetten we onze ontwikkeling en transformatie voort, met respect voor mens en milieu.

 

Samen maken we het verschil met onze 2 000 medewerkers, onze klanten, onze partners, onze aandeelhouders... !