Bestuurorganen

Woord van de voorzitter

Paul De fauw 

Een heel ambitieus investeringstraject

Download
MVO rapport Luminus 2018 voorzitter woor
Adobe Acrobat Document 81.4 KB

Bericht van de Chief Executive Officer

Grégoire Dallemagne

Samen maken we het verschil, voor onze klanten en de planeet

Download
MVO rapport Luminus 2018 CEO bericht.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB


Samenstelling van de raad van bestuur

Eind december 2018, bestaat de raad van bestuur van Luminus uit 12 bestuurders:

  • vijf voorgedragen door Belgische aandeelhouders
  • zeven voorgedragen door de EDF Groep.

 

De voorzitter van de raad is Paul De fauw.

Download de samenstelling van de raad van bestuur op 31 december 2018:

Download
Raad Luminus 2018 NL.pdf
Adobe Acrobat Document 12.8 KB

Vier Belgische aandeelhouders bezitten 31,4% van het kapitaal

Aandeelhouderspercentage (%): 

Bron: Luminus.

Bestuur: regelmatige vergaderingen van bestuursorganen

6 vergaderingen van de raad van bestuur

 

De raad van bestuur bepaalt het beleid en de algemene strategie van het bedrijf en houdt toezicht op het operationeel beheer. De raad delegeert het dagelijks bestuur aan het uitvoerend comité. In 2018 waren er 6 vergaderingen. 

 

9 vergaderingen van de drie gespecialiseerde comités

 

De raad van bestuur heeft drie speciale comités opgericht om zijn taken tot een goed einde te brengen. De leden van de comités zijn bestuurders die door de raad van bestuur zijn gekozen. Elk comité komt minstens tweemaal per jaar samen en telkens wanneer het nodig is in het belang van het bedrijf.

De comités:

  • Het strategisch comité evalueert het strategisch plan van het bedrijf (bv. investeringsprojecten of overnames) en geeft advies over de te volgen richtlijnen. Het comité is twee keer bijeengekomen in 2018.
  • Het comité voor audit en risicobeheersing controleert de betrouwbaarheid van de financiële informatie die aan de aandeelhouders wordt gegeven. Het doet aanbevelingen in verband met de boekhouding, de controle van de rekeningen en het budget en de kwaliteit van de interne controle. Het comité formuleert ook aanbevelingen voor het beleid in verband met grote financiële of operationele risico’s. Dit comité is vier keer bijeengekomen in 2018.
  • Het benoemings- en vergoedingscomité onderzoekt het verloningsbeleid van het bedrijf en volgt vooral de benoemingen, prestaties en verloning van de leden van het uitvoerend comité op. Het comité is drie keer bijeengekomen in 2018.

De Luminus Groep vandaag

Dochterondernemingen die energieprestaties leveren

Om onze klanten een compleet assortiment aan energiediensten en -oplossingen te bieden, hebben we verschillende overnamens gedaan.

 

Tegenwoordig heeft Luminus "groep" bijna 2 000 mensen.

De ontwikkeling van de Luminus Groep: historiek

Download
Luminus Groep historiek 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 3.3 MB

Meer weten over...